BREVIK SOKN

Schøningsveg 17, 3946 PORSGRUNN 35 56 34 30 eidanger.menighetskontor@porsgrunn.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

TONE KRINGLEBOTN BRYN 67 år, Vernepleier
Nominasjonskomiteens liste 1460 stemmer
MARITA BRUUN 52 år, underdirektør
Nominasjonskomiteens liste 1404 stemmer
JAN ERIK LANGANGEN 68 år, Advokat
Nominasjonskomiteens liste 1402 stemmer
MONICA ENGAN 51 år, Barn/u.medarbeider
Nominasjonskomiteens liste 1365 stemmer
MONICA LID 42 år, Trosopplærer
Nominasjonskomiteens liste 1355 stemmer
ANNE DORIS KOBRO HJORT 49 år, Helsesøster
Nominasjonskomiteens liste 1350 stemmer
IVAR GUNDERSEN 77 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 1347 stemmer
BERIT KLEVJER 69 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 1312 stemmer

Varamedlemmer

OLE JOHNNY DAHLE 75 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 1311 stemmer
MAGNE AUK 69 år, Rådgiver
Nominasjonskomiteens liste 1301 stemmer
SONJA HANSEN OMLI 62 år, Adm.sjef
Nominasjonskomiteens liste 1299 stemmer
BJØRN OLAV NYGÅRD 52 år, Avdelingsleder
Nominasjonskomiteens liste 1276 stemmer
TORUNN FLOR 72 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 1250 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
MARITA BRUUN Stilling: underdirektør Alder: 49 3949 PORSGRUNN
2
TONE KRINGLEBOTN BRYN Stilling: Vernepleier Alder: 64 3950 BREVIK
3
OLE JOHNNY DAHLE Stilling: Pensjonist Alder: 72 3931 PORSGRUNN
4
BERIT KLEVJER Stilling: Lærer Alder: 66 3930 PORSGRUNN
5
BJØRN OLAV NYGÅRD Stilling: Avdelingsleder Alder: 49 3943 PORSGRUNN
6
JAN ERIK LANGANGEN Stilling: Advokat Alder: 65 3947 LANGANGEN
7
IVAR GUNDERSEN Stilling: Pensjonist Alder: 74 3948 PORSGRUNN
8
MONICA ENGAN Stilling: Barn/u.medarbeider Alder: 48 3943 PORSGRUNN
9
MAGNE AUK Stilling: Rådgiver Alder: 66 3944 PORSGRUNN
10
MONICA LID Stilling: Trosopplærer Alder: 39 3943 PORSGRUNN
11
ANNE DORIS KOBRO HJORT Stilling: Helsesøster Alder: 46 3928 PORSGRUNN
12
GEIR JOHAN ADOLFSEN JOHANSEN Stilling: Uførepensjonist Alder: 47 3946 PORSGRUNN
13
SONJA HANSEN OMLI Stilling: Adm.sjef Alder: 59 3931 PORSGRUNN
14
TORUNN FLOR Stilling: Pensjonist Alder: 69 3929 PORSGRUNN