MÆLUM SOKN

3729 SKIEN 35 50 63 50 melum.menighet@skien.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

HARALD HELLA 70 år, -
Nominasjonskomiteens liste 203 stemmer
RAGNHILD ASPHEIM STAVDAL 56 år, -
Nominasjonskomiteens liste 197 stemmer
DAG VÅGSLID 72 år, -
Nominasjonskomiteens liste 172 stemmer
HEIDI MARIE ISLANN 43 år, -
Nominasjonskomiteens liste 156 stemmer
KRISTIN TVEDT SANDVIK 39 år, -
Nominasjonskomiteens liste 154 stemmer
BJØRN ERIK BJØRBEKK 48 år, -
Nominasjonskomiteens liste 153 stemmer

Varamedlemmer

ASLAUG MARUM 50 år, -
Nominasjonskomiteens liste 147 stemmer
MONIKA KRISTINE ZIMMERMANN 52 år, -
Nominasjonskomiteens liste 138 stemmer
KRISTINE ØVRUM ROKSUND 36 år, -
Nominasjonskomiteens liste 137 stemmer
HILDE BERGAN 54 år, -
Nominasjonskomiteens liste 136 stemmer
ANNE KARI LØVLI 36 år, -
Nominasjonskomiteens liste 136 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
RAGNHILD ASPHEIM STAVDAL Stilling: - Alder: 52 3729 SKIEN
2
DAG VÅGSLID Stilling: - Alder: 68 3717 SKIEN
3
HEIDI MARIE ISLANN Stilling: - Alder: 39 3729 SKIEN
4
HARALD HELLA Stilling: - Alder: 66 3729 SKIEN
5
KRISTIN TVEDT SANDVIK Stilling: - Alder: 35 3729 SKIEN
6
KRISTINE ØVRUM ROKSUND Stilling: - Alder: 32 3729 SKIEN
7
BJØRN ERIK BJØRBEKK Stilling: - Alder: 44 3729 SKIEN
8
ASLAUG MARUM Stilling: - Alder: 46 3729 SKIEN
9
HILDE BERGAN Stilling: - Alder: 50 3729 SKIEN
10
ANNE KARI LØVLI Stilling: - Alder: 32 3729 SKIEN
11
MONIKA KRISTINE ZIMMERMANN Stilling: - Alder: 48 3729 SKIEN