SOLUM SOKN

Klovholtvegen 46, 3729 SKIEN 35 50 63 50 solum.menighet@skien.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

HALLVARD KRISTIAN RIPEGUTU 70 år, -
Nominasjonskomiteens liste 408 stemmer
METTE SYNNØVE LIEN 50 år, -
Nominasjonskomiteens liste 404 stemmer
BIRGITTE GÅSODDEN HOFSTEN 46 år, -
Nominasjonskomiteens liste 397 stemmer
AASHILD DALENE 76 år, -
Nominasjonskomiteens liste 389 stemmer
BJØRG BORGERAAS 74 år, -
Nominasjonskomiteens liste 377 stemmer
ODDVAR LINGA 53 år, -
Nominasjonskomiteens liste 377 stemmer

Varamedlemmer

RAGNHILD SKÅRDAL 60 år, -
Nominasjonskomiteens liste 367 stemmer
ØRJAN DIDRIKSEN 65 år, -
Nominasjonskomiteens liste 358 stemmer
UNNI BRITA BLEKELI 63 år, -
Nominasjonskomiteens liste 357 stemmer
INGER LUNDEN 57 år,
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
EVA BRANDT 77 år,
Tilføyd valgbar person 1 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
HALLVARD KRISTIAN RIPEGUTU Stilling: - Alder: 67 3728 SKIEN
2
AASHILD DALENE Stilling: - Alder: 73 3728 SKIEN
3
BJØRG BORGERAAS Stilling: - Alder: 71 3729 SKIEN
4
ODDVAR LINGA Stilling: - Alder: 50 3728 SKIEN
5
RAGNHILD SKÅRDAL Stilling: - Alder: 57 3739 SKIEN
6
ØRJAN DIDRIKSEN Stilling: - Alder: 62 3728 SKIEN
7
BIRGITTE GÅSODDEN HOFSTEN Stilling: - Alder: 43 3729 SKIEN
8
UNNI BRITA BLEKELI Stilling: - Alder: 60 3739 SKIEN
9
METTE SYNNØVE LIEN Stilling: - Alder: 47 3739 SKIEN