SOLUM SOKN

3729 SKIEN 35 50 63 50 solum.menighet@skien.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Kunne ikke finne valgresultatet for SOLUM SOKN

Nominasjonskomiteens liste

1
HALLVARD KRISTIAN RIPEGUTU Stilling: - Alder: 67 3728 SKIEN
2
AASHILD DALENE Stilling: - Alder: 73 3728 SKIEN
3
BJØRG BORGERAAS Stilling: - Alder: 71 3729 SKIEN
4
ODDVAR LINGA Stilling: - Alder: 50 3728 SKIEN
5
RAGNHILD SKÅRDAL Stilling: - Alder: 57 3739 SKIEN
6
ØRJAN DIDRIKSEN Stilling: - Alder: 62 3728 SKIEN
7
BIRGITTE GÅSODDEN HOFSTEN Stilling: - Alder: 43 3729 SKIEN
8
UNNI BRITA BLEKELI Stilling: - Alder: 60 3739 SKIEN
9
METTE SYNNØVE LIEN Stilling: - Alder: 47 3739 SKIEN