SKÅTØY SOKN

Skåtøy, 3780 SKÅTØY 35 98 63 61 postmaster@kragerøkirkene.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

KRISTINE HIIS ESKELAND 42 år, lærer
Nominasjonskomiteens liste 143 stemmer
ARNFINN JENSEN 81 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 140 stemmer
KRISTIN SKOTMYR 36 år, hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 140 stemmer
TERJE TOLNER 66 år, maskinist
Nominasjonskomiteens liste 136 stemmer

Varamedlemmer

ANN KRISTIN WIIK 34 år, lærer
Nominasjonskomiteens liste 135 stemmer
KIRSTEN HENJUM JENSEN 74 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 129 stemmer
LINDA MARIE OTNES 43 år, butikkmedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 127 stemmer
RANDI MARIE ROER 65 år,
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
JONN ARVID THORSEN 76 år,
Tilføyd valgbar person 1 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
ARNFINN JENSEN Stilling: pensjonist Alder: 78 3780 SKÅTØY
2
TERJE TOLNER Stilling: maskinist Alder: 63 3780 SKÅTØY
3
KRISTIN SKOTMYR Stilling: hjelpepleier Alder: 33 3780 SKÅTØY
4
ANN KRISTIN WIIK Stilling: lærer Alder: 31 3770 KRAGERØ
5
KRISTINE HIIS ESKELAND Stilling: lærer Alder: 39 3780 SKÅTØY
6
KIRSTEN HENJUM JENSEN Stilling: pensjonist Alder: 71 3780 SKÅTØY
7
LINDA MARIE OTNES Stilling: butikkmedarbeider Alder: 40 3770 KRAGERØ