LUNDE OG FLÅBYGD SOKN

3825 LUNDE 35 94 97 95 rune@nome.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

LEIF RAUKLEIV 72 år, Pensjonert lærer
Nominasjonskomiteens liste 381 stemmer
HARALD OMNES 74 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 370 stemmer
BJØRN HALVOR KRONBORG 62 år, Omsorgsarbeider
Nominasjonskomiteens liste 366 stemmer
DORDI ELISABETH NORHEIM 69 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 351 stemmer
ØYVIND BERG ANDERSEN 63 år, Omsorgsarbeider
Nominasjonskomiteens liste 339 stemmer
TORUNN HÅSKOLL NÆSS 74 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 332 stemmer
BORGHILD HARDANG-HANTO 69 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 330 stemmer
JOSTEIN VETLAND 53 år, Vaktmester
Nominasjonskomiteens liste 323 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
BJØRN HALVOR KRONBORG Stilling: Omsorgsarbeider Alder: 58 3825 LUNDE
2
ØYVIND BERG ANDERSEN Stilling: Omsorgsarbeider Alder: 59 3825 LUNDE
3
TORUNN HÅSKOLL NÆSS Stilling: Pensjonist Alder: 70 3825 LUNDE
4
LEIF RAUKLEIV Stilling: Pensjonert lærer Alder: 68 3825 LUNDE
5
HARALD OMNES Stilling: Pensjonist Alder: 70 3825 LUNDE
6
BORGHILD HARDANG-HANTO Stilling: Lærer Alder: 65 3825 LUNDE
7
JOSTEIN VETLAND Stilling: Vaktmester Alder: 49 3825 LUNDE
8
DORDI ELISABETH NORHEIM Stilling: Pensjonist Alder: 65 3825 LUNDE