HOLLA OG HELGEN SOKN

Ringsevja 30, 3830 ULEFOSS 35 94 62 61 axel@nome.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

GRY ANETTE STIGEN 29 år, Omsorgsarbeider
Nominasjonskomiteens liste 385 stemmer
BJØRN STURØD 70 år, Pensjonert lege
Nominasjonskomiteens liste 359 stemmer
HELGE ASBJØRN SKIPPERVOLD 66 år, Uføre
Nominasjonskomiteens liste 348 stemmer
TONE FOSS KJELDSEN 62 år, Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 342 stemmer
ERNA KRISTIN SCHWAIGER HOKSRUD 45 år, Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 341 stemmer
ELLEN MARIE GRIMSTAD NILSEN 71 år, Pensjonert lærer
Nominasjonskomiteens liste 336 stemmer
THOMAS LYNGSTAD 58 år, Uføre
Nominasjonskomiteens liste 332 stemmer
BERIT LIA 67 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 329 stemmer

Varamedlemmer

THORA BETTEN 54 år, Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 328 stemmer
LARS OLAV HEGLAND 68 år, Elektriker
Nominasjonskomiteens liste 327 stemmer
KRISTIN EGELANDSDAL LARSEN 50 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 326 stemmer
ROLF PETRI BLÅSTAD 55 år, Bonde
Nominasjonskomiteens liste 318 stemmer
ELIN BAKKE 63 år, SFO assistent
Nominasjonskomiteens liste 316 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
BJØRN STURØD Stilling: Pensjonert lege Alder: 67 3830 ULEFOSS
2
ELLEN MARIE GRIMSTAD NILSEN Stilling: Pensjonert lærer Alder: 68 3830 ULEFOSS
3
BERIT LIA Stilling: Lærer Alder: 64 3825 LUNDE
4
HELGE ASBJØRN SKIPPERVOLD Stilling: Uføre Alder: 63 3830 ULEFOSS
5
KRISTIN EGELANDSDAL LARSEN Stilling: Lærer Alder: 47 3830 ULEFOSS
6
GRY ANETTE JENSSEN Stilling: Omsorgsarbeider Alder: 26 3830 ULEFOSS
7
ERNA KRISTIN SCHWAIGER HOKSRUD Stilling: Sykepleier Alder: 42 3830 ULEFOSS
8
THOMAS LYNGSTAD Stilling: Uføre Alder: 55 3830 ULEFOSS
9
THORA BETTEN Stilling: Hjelpepleier Alder: 51 3830 ULEFOSS
10
ROLF PETRI BLÅSTAD Stilling: Bonde Alder: 52 3830 ULEFOSS
11
LARS OLAV HEGLAND Stilling: Elektriker Alder: 65 3825 LUNDE
12
TONE FOSS KJELDSEN Stilling: Sykepleier Alder: 59 3830 ULEFOSS
13
ELIN BAKKE Stilling: SFO assistent Alder: 60 3830 ULEFOSS