HØYDALSMO OG LÅRDAL SOKN

, 3891 HØYDALSMO 35 07 71 88 kyrkjekontoret@tokke.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

LIV KARI HEGGTVEIT 57 år, Adjunkt
Lista til nominasjonskomiteen 118 røyster
ASTRID MARGARETH GRØNLID 59 år, Sjukepleiar
Lista til nominasjonskomiteen 116 røyster
OLAV BJØRN BAKKEN 61 år, Seniorrådgjevar
Lista til nominasjonskomiteen 115 røyster
JON ODDVAR LJOSDAL 70 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 115 røyster
GUNLAUG AASNE AALANDSLID 74 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 109 røyster
MARIT SKINLO DJUVE 72 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 108 røyster

Varamedlemer

SIGNE ØYGARDEN TVEITO 72 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 104 røyster
GUNHILD BERIT LOFTHUS 65 år, Gardbrukar
Lista til nominasjonskomiteen 102 røyster
ANNE-LISE BAKKEN 61 år, Miljøterapaut
Lista til nominasjonskomiteen 102 røyster
FINN ARNE ASKJE 51 år, Oppvekstsjef
Lista til nominasjonskomiteen 100 røyster
ASGERD SOLLAUG NORABERG 77 år, Pensjonist
Supplerande kandidat 99 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
OLAV BJØRN BAKKEN Stilling: Seniorrådgjevar Alder: 57 3891 HØYDALSMO
2
MARIT SKINLO DJUVE Stilling: Pensjonist Alder: 68 3891 HØYDALSMO
3
ASTRID MARGARETH GRØNLID Stilling: Sjukepleiar Alder: 55 3891 HØYDALSMO
4
GUNLAUG AASNE AALANDSLID Stilling: Pensjonist Alder: 70 3891 HØYDALSMO
5
JON ODDVAR LJOSDAL Stilling: Pensjonist Alder: 66 3891 HØYDALSMO
6
LIV KARI HEGGTVEIT Stilling: Adjunkt Alder: 53 3891 HØYDALSMO
7
SIGNE ØYGARDEN TVEITO Stilling: Pensjonist Alder: 68 3891 HØYDALSMO
8
GUNHILD BERIT LOFTHUS Stilling: Gardbrukar Alder: 61 3891 HØYDALSMO
9
ANNE-LISE BAKKEN Stilling: Miljøterapaut Alder: 57 3891 HØYDALSMO
10
FINN ARNE ASKJE Stilling: Oppvekstsjef Alder: 47 3891 HØYDALSMO

Supplerande kandidatar

ASGERD SOLLAUG NORABERG Stilling: Pensjonist Alder: 73 3891 HØYDALSMO