EIDSBORG MO OG SKAFSÅ SOKN

3880 DALEN 35 07 71 88 kyrkjekontoret@tokke.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

ELIN REINERTSEN ERIKSTEIN 56 år, Fagleiar psyk.helse
Lista til nominasjonskomiteen 323 røyster
ASTRID BAKKEN DØLI 69 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 293 røyster
AASA MIDTGARDEN HAGEN 48 år, Barnehageassistent
Lista til nominasjonskomiteen 292 røyster
ÅSMUND STENSETH 62 år, Bedriftsrådgjevar
Lista til nominasjonskomiteen 289 røyster
BODIL ANITA OTTERHOLT 69 år, Biblioteksjef
Lista til nominasjonskomiteen 286 røyster
BRITT EIDE LIO 52 år, Kontorleiar
Lista til nominasjonskomiteen 279 røyster

Varamedlemer

ANNE KAASA SELTVEIT 59 år, rekneskapsmedarb.
Lista til nominasjonskomiteen 279 røyster
TORHILD SIGRUNN TRYDAL ASKJE 51 år, Hjelpepleiar
Lista til nominasjonskomiteen 277 røyster
DAGNY ELLINOR SKJELBREID 54 år, Barnehagestyrar
Lista til nominasjonskomiteen 275 røyster
FINN RONALD LIE 69 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 270 røyster
GRY SKÅLID 50 år, Arbeidskonsulent
Lista til nominasjonskomiteen 270 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
ELIN REINERTSEN ERIKSTEIN Stilling: Fagleiar psyk.helse Alder: 53 3880 DALEN
2
ÅSMUND STENSETH Stilling: Bedriftsrådgjevar Alder: 59 3880 DALEN
3
BODIL ANITA OTTERHOLT Stilling: Biblioteksjef Alder: 66 3891 HØYDALSMO
4
ASTRID BAKKEN DØLI Stilling: Pensjonist Alder: 66 3882 ÅMDALS VERK
5
BRITT EIDE LIO Stilling: Kontorleiar Alder: 49 3880 DALEN
6
FINN RONALD LIE Stilling: Pensjonist Alder: 66 3880 DALEN
7
DAGNY ELLINOR SKJELBREID Stilling: Barnehagestyrar Alder: 51 3880 DALEN
8
AASA MIDTGARDEN HAGEN Stilling: Barnehageassistent Alder: 45 3880 DALEN
9
JOSTEIN DALEN Stilling: Pensjonist Alder: 70 3880 DALEN
10
ANNE KAASA SELTVEIT Stilling: rekneskapsmedarb. Alder: 56 3880 DALEN
11
GRY SKÅLID Stilling: Arbeidskonsulent Alder: 47 3880 DALEN
12
TORHILD SIGRUNN TRYDAL ASKJE Stilling: Hjelpepleiar Alder: 48 3880 DALEN