VINJE OG NESLAND SOKN

3890 VINJE 35 06 25 85 kyrkjekontoret@vinje.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

SIGNE BRÅSTØYL 53 år, Helsesyster
Lista til nominasjonskomiteen 187 røyster
RAGNHILD RINDEN 58 år, Konsulent
Lista til nominasjonskomiteen 179 røyster
HALVOR VERSTO 51 år, Gardbrukar
Lista til nominasjonskomiteen 170 røyster
TROND GAASTJØNN 68 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 170 røyster
KARIN NORDVIK 50 år, Lønn/økonomi.medarb.
Lista til nominasjonskomiteen 163 røyster
LIV ODDNY HØGSET 50 år, Reinhaldar
Lista til nominasjonskomiteen 162 røyster

Varamedlemer

REIDUN AUSTJORE VÅLE 42 år, Hjelpepleiar
Lista til nominasjonskomiteen 161 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
RAGNHILD RINDEN Stilling: Konsulent Alder: 55 3890 VINJE
2
SIGNE BRÅSTØYL Stilling: Helsesyster Alder: 50 3893 VINJESVINGEN
3
HALVOR VERSTO Stilling: Gardbrukar Alder: 48 3890 VINJE
4
KARIN NORDVIK Stilling: Lønn/økonomi.medarb. Alder: 47 3890 VINJE
5
TROND GAASTJØNN Stilling: Pensjonist Alder: 65 3890 VINJE
6
REIDUN AUSTJORE VÅLE Stilling: Hjelpepleiar Alder: 39 3890 VINJE
7
LIV ODDNY HØGSET Stilling: Reinhaldar Alder: 47 3890 VINJE