RISØR SOKN

, 4950 RISØR 37 15 03 21 sekretaer@risor.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

LILL JORUNN BREDAL LARSEN 70 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 822 stemmer
MARIANNE RUNDHOLT 44 år, Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 816 stemmer
PER ARNT TELLEFSDAL 68 år, Ingeniør
Nominasjonskomiteens liste 757 stemmer
IVAR KAI FIDJE 70 år, Ingeniør
Nominasjonskomiteens liste 750 stemmer
MARINA HEISTAD KLÆBOE 51 år, Student
Nominasjonskomiteens liste 740 stemmer
ØYSTEIN LIEN 68 år, Ingeniør
Nominasjonskomiteens liste 732 stemmer

Varamedlemmer

DAG OLE TEIGEN 37 år, Rådgiver
Nominasjonskomiteens liste 723 stemmer
OLE AASEN 69 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 717 stemmer
KAREN INGVILD BEISLAND 70 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 695 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
MARIANNE RUNDHOLT Stilling: Hjelpepleier Alder: 40 4950 RISØR
2
IVAR KAI FIDJE Stilling: Ingeniør Alder: 66 4950 RISØR
3
LILL JORUNN BREDAL LARSEN Stilling: Pensjonist Alder: 66 4950 RISØR
4
DAG OLE TEIGEN Stilling: Rådgiver Alder: 33 4950 RISØR
5
MARINA HEISTAD KLÆBOE Stilling: Student Alder: 47 4950 RISØR
6
KAREN INGVILD BEISLAND Stilling: Pensjonist Alder: 66 4950 RISØR
7
PER ARNT TELLEFSDAL Stilling: Ingeniør Alder: 64 4950 RISØR
8
OLE AASEN Stilling: Pensjonist Alder: 65 4950 RISØR
9
ØYSTEIN LIEN Stilling: Ingeniør Alder: 64 4950 RISØR