RISØR SOKN

4950 RISØR 37 15 03 21 sekretaer@risor.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

LILL JORUNN BREDAL LARSEN 69 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 822 stemmer
MARIANNE RUNDHOLT 43 år, Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 816 stemmer
PER ARNT TELLEFSDAL 67 år, Ingeniør
Nominasjonskomiteens liste 757 stemmer
IVAR KAI FIDJE 69 år, Ingeniør
Nominasjonskomiteens liste 750 stemmer
MARINA HEISTAD KLÆBOE 50 år, Student
Nominasjonskomiteens liste 740 stemmer
ØYSTEIN LIEN 67 år, Ingeniør
Nominasjonskomiteens liste 732 stemmer

Varamedlemmer

DAG OLE TEIGEN 36 år, Rådgiver
Nominasjonskomiteens liste 723 stemmer
OLE AASEN 68 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 717 stemmer
KAREN INGVILD BEISLAND 69 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 695 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
MARIANNE RUNDHOLT Stilling: Hjelpepleier Alder: 40 4950 RISØR
2
IVAR KAI FIDJE Stilling: Ingeniør Alder: 66 4950 RISØR
3
LILL JORUNN BREDAL LARSEN Stilling: Pensjonist Alder: 66 4950 RISØR
4
DAG OLE TEIGEN Stilling: Rådgiver Alder: 33 4950 RISØR
5
MARINA HEISTAD KLÆBOE Stilling: Student Alder: 47 4950 RISØR
6
KAREN INGVILD BEISLAND Stilling: Pensjonist Alder: 66 4950 RISØR
7
PER ARNT TELLEFSDAL Stilling: Ingeniør Alder: 64 4950 RISØR
8
OLE AASEN Stilling: Pensjonist Alder: 65 4950 RISØR
9
ØYSTEIN LIEN Stilling: Ingeniør Alder: 64 4950 RISØR