TREFOLDIGHET SOKN

Arendal Rådhus, 4809 ARENDAL 37 01 35 80 aasta.ledaal@agderkirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

KARIN THORSEN 62 år, ***
Nominasjonskomiteens liste 414 stemmer
SOLVOR FRAFJORD 57 år, ***
Nominasjonskomiteens liste 378 stemmer
RAGNHILD DØBLE DANKEL 29 år, ***
Nominasjonskomiteens liste 352 stemmer
IDA KRISTINE BJORMYR PEDERSEN 24 år, ***
Nominasjonskomiteens liste 346 stemmer
THYRA JOHANNE MONSTAD 65 år, ***
Nominasjonskomiteens liste 343 stemmer
ROAR GUNDERSEN 55 år, ***
Nominasjonskomiteens liste 335 stemmer

Varamedlemmer

JENS TERJE RAFOSS 61 år, ***
Nominasjonskomiteens liste 334 stemmer
JAN LUNDE 80 år, ***
Nominasjonskomiteens liste 333 stemmer
ODD LONGUM 73 år, ***
Nominasjonskomiteens liste 328 stemmer
IVAR KRISTIAN SANDVIK 60 år, ***
Nominasjonskomiteens liste 321 stemmer
SIGRID INGEBJØRG BREKKE 56 år, ***
Nominasjonskomiteens liste 318 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
KARIN THORSEN Stilling: *** Alder: 59 4841 ARENDAL
2
SOLVOR FRAFJORD Stilling: *** Alder: 54 4838 ARENDAL
3
JENS TERJE RAFOSS Stilling: *** Alder: 58 4825 ARENDAL
4
IDA KRISTINE BJORMYR PEDERSEN Stilling: *** Alder: 21 4836 ARENDAL
5
JAN LUNDE Stilling: *** Alder: 77 4836 ARENDAL
6
RAGNHILD DØBLE DANKEL Stilling: *** Alder: 26 4870 FEVIK
7
ROAR GUNDERSEN Stilling: *** Alder: 52 4836 ARENDAL
8
SIGRID INGEBJØRG BREKKE Stilling: *** Alder: 53 4848 ARENDAL
9
IVAR KRISTIAN SANDVIK Stilling: *** Alder: 57 4847 ARENDAL
10
THYRA JOHANNE MONSTAD Stilling: *** Alder: 62 4841 ARENDAL
11
BRITT MARGARETH RIBE Stilling: *** Alder: 66 4847 ARENDAL
12
ODD LONGUM Stilling: *** Alder: 70 4838 ARENDAL