BARBU SOKN

Nyli terrasse 2, 4844 ARENDAL 37 01 34 61 rannveig.aas.olsbu@agderkirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

METTE BARTH 66 år, psyk. sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 847 stemmer
RITA ANDREASSEN 46 år, teamleder
Nominasjonskomiteens liste 841 stemmer
VIBEKE MARIE MÆLAND TOBIASSEN 49 år, trosopplærer
Nominasjonskomiteens liste 839 stemmer
TORUN HEIER SØDAL 57 år, lærer
Nominasjonskomiteens liste 836 stemmer
KIRSTEN LØSCHBRANDT 50 år, barnehagestyrer
Nominasjonskomiteens liste 835 stemmer
EINAR BORE 71 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 824 stemmer
ALFHILD SYNNØVE TORSVIK 74 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 799 stemmer
AUD FINDAL DAHL 70 år, førstelektor
Nominasjonskomiteens liste 796 stemmer
ARVE ALSVIK 57 år, IKT ingeniør
Nominasjonskomiteens liste 795 stemmer
INGER LYNGROTH 52 år, tannlegeassistent
Nominasjonskomiteens liste 790 stemmer

Varamedlemmer

PREMIL MONRAD VIGERSTØL-OLSEN 42 år, styrmann
Nominasjonskomiteens liste 782 stemmer
TORHILD SCHØIEN 68 år, sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 780 stemmer
ARILD HANSEN 60 år, kirketjener
Nominasjonskomiteens liste 775 stemmer
GUNN ODDLAUG BRÅTHEN 66 år, førskolelærer
Nominasjonskomiteens liste 758 stemmer
ASLAUG STEINKLEV 72 år,
Tilføyd valgbar person 1 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
RITA ANDREASSEN Stilling: teamleder Alder: 43 4844 ARENDAL
2
TORUN HEIER SØDAL Stilling: lærer Alder: 54 4843 ARENDAL
3
EINAR BORE Stilling: pensjonist Alder: 68 4843 ARENDAL
4
KIRSTEN LØSCHBRANDT Stilling: barnehagestyrer Alder: 47 4846 ARENDAL
5
METTE BARTH Stilling: psyk. sykepleier Alder: 63 4841 ARENDAL
6
VIBEKE MARIE MÆLAND TOBIASSEN Stilling: trosopplærer Alder: 46 4842 ARENDAL
7
PREMIL MONRAD VIGERSTØL-OLSEN Stilling: styrmann Alder: 39 4846 ARENDAL
8
INGER LYNGROTH Stilling: tannlegeassistent Alder: 49 4842 ARENDAL
9
AUD FINDAL DAHL Stilling: førstelektor Alder: 67 4843 ARENDAL
10
ALFHILD SYNNØVE TORSVIK Stilling: pensjonist Alder: 71 4843 ARENDAL
11
ARVE ALSVIK Stilling: IKT ingeniør Alder: 54 4846 ARENDAL
12
ARILD HANSEN Stilling: kirketjener Alder: 57 4841 ARENDAL
13
TORHILD SCHØIEN Stilling: sykepleier Alder: 65 4843 ARENDAL
14
GUNN ODDLAUG BRÅTHEN Stilling: førskolelærer Alder: 63 4844 ARENDAL