TROMØY SOKN

4818 FÆRVIK 37 01 36 46 paal.laukvik@agderkirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

AUDUN STENBECK SIQVELAND 42 år, Optiker
Nominasjonskomiteens liste 737 stemmer
ANNE HANSEN VARTDAL 55 år, Fylkesleder i NSF
Nominasjonskomiteens liste 693 stemmer
ELIN MANNERÅK AASE 44 år, Spes.kons. regnskap
Nominasjonskomiteens liste 680 stemmer
ASTRID SAUDLAND 49 år, Demensrådgiver
Nominasjonskomiteens liste 675 stemmer
ELIN OKKENHAUG BRATLAND 44 år, Sykehussosionom
Nominasjonskomiteens liste 647 stemmer
STINE MARIA HUSUM MORTENSEN 35 år, Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 637 stemmer

Varamedlemmer

KARI HELENE SYVERSEN KULLERUD 58 år, Museumspedagog
Nominasjonskomiteens liste 617 stemmer
ELIN LIEN 58 år, Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 617 stemmer
NILS KRISTIAN LOFSTAD 56 år, Selger i Scanmatic
Nominasjonskomiteens liste 611 stemmer
ÅGOT GROSÅS KNUDSEN 75 år, Pensjonist/sykepleie
Nominasjonskomiteens liste 607 stemmer
INGER MARIT KNUTSEN SIMONSTØ 59 år, Helsesekretær
Nominasjonskomiteens liste 597 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
ASTRID SAUDLAND Stilling: Demensrådgiver Alder: 45 4818 FÆRVIK
2
AUDUN STENBECK SIQVELAND Stilling: Optiker Alder: 38 4812 KONGSHAVN
3
ANNE HANSEN VARTDAL Stilling: Fylkesleder i NSF Alder: 51 4818 FÆRVIK
4
ELIN MANNERÅK AASE Stilling: Spes.kons. regnskap Alder: 40 4812 KONGSHAVN
5
ELIN OKKENHAUG BRATLAND Stilling: Sykehussosionom Alder: 40 4818 FÆRVIK
6
INGER MARIT KNUTSEN SIMONSTØ Stilling: Helsesekretær Alder: 55 4818 FÆRVIK
7
ÅGOT GROSÅS KNUDSEN Stilling: Pensjonist/sykepleie Alder: 71 4818 FÆRVIK
8
KARI HELENE SYVERSEN KULLERUD Stilling: Museumspedagog Alder: 54 4818 FÆRVIK
9
STINE MARIA HUSUM MORTENSEN Stilling: Sykepleier Alder: 31 4818 FÆRVIK
10
ELIN LIEN Stilling: Sykepleier Alder: 54 4818 FÆRVIK
11
NILS KRISTIAN LOFSTAD Stilling: Selger i Scanmatic Alder: 52 4812 KONGSHAVN