GJERSTAD SOKN

Kommunehuset, 4980 GJERSTAD 37119748 kirkekontoret@gjerstad.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

ARNE GRYTING 59 år, INGENIØR
Nominasjonskomiteens liste 574 stemmer
RAGNHILD LØVDAL 74 år, PENSJONIST
Nominasjonskomiteens liste 495 stemmer
JAKOB EINAR RUNDHOLT 65 år, KIRKETJENER
Nominasjonskomiteens liste 495 stemmer
NATALLIA VAKULINA 33 år, BUTIKKMEDARBEIDER
Nominasjonskomiteens liste 479 stemmer
JØRGEN MAGNE STRAT 58 år, GRAVFERDSKONSULENT
Nominasjonskomiteens liste 465 stemmer
ANITA CECILIE SJØWALL 32 år, HJEMMEVÆRENDE
Nominasjonskomiteens liste 461 stemmer

Varamedlemmer

BJARNE KLEIVANE 74 år, PENSJONIST
Nominasjonskomiteens liste 453 stemmer
ELSE UYAR 66 år, UFØREPENSJONIST
Nominasjonskomiteens liste 450 stemmer
SNORRE GAMST 57 år, SOSIONOM
Nominasjonskomiteens liste 444 stemmer
LIV PAULINE VEVSTAD 70 år, PENSJONIST
Nominasjonskomiteens liste 442 stemmer
INGER MAY KRISTIANSEN WEDØ 67 år, HJEMMEVÆRENDE
Nominasjonskomiteens liste 430 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
ARNE GRYTING Stilling: INGENIØR Alder: 56 4993 SUNDEBRU
2
RAGNHILD LØVDAL Stilling: PENSJONIST Alder: 71 4993 SUNDEBRU
3
JAKOB EINAR RUNDHOLT Stilling: KIRKETJENER Alder: 62 4993 SUNDEBRU
4
NATALLIA VAKULINA Stilling: BUTIKKMEDARBEIDER Alder: 30 4993 SUNDEBRU
5
JØRGEN MAGNE STRAT Stilling: GRAVFERDSKONSULENT Alder: 55 4980 GJERSTAD
6
ANITA CECILIE ØYA Stilling: HJEMMEVÆRENDE Alder: 29 4993 SUNDEBRU
7
ELSE UYAR Stilling: UFØREPENSJONIST Alder: 63 4980 GJERSTAD
8
SNORRE GAMST Stilling: SOSIONOM Alder: 54 4993 SUNDEBRU
9
LIV PAULINE VEVSTAD Stilling: PENSJONIST Alder: 67 4980 GJERSTAD
10
INGER MAY KRISTIANSEN WEDØ Stilling: HJEMMEVÆRENDE Alder: 64 4993 SUNDEBRU
11
BJARNE KLEIVANE Stilling: PENSJONIST Alder: 71 4980 GJERSTAD