TVEDESTRAND SOKN

Tjennaveien 35, 4900 TVEDESTRAND 37 19 96 93 menighetskontor@tvedestrand.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

MAY TONE NILSEN 45 år, avdelingsleder
Nominasjonskomiteens liste 340 stemmer
WENCHE LUND 80 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 300 stemmer
FRODE SEIERSNES 60 år, sivilingeniør
Nominasjonskomiteens liste 298 stemmer
NINA AADNESEN 41 år, tannlegesekretær
Nominasjonskomiteens liste 298 stemmer
KARI ANNE WALLE BJERKAKER 43 år, sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 291 stemmer
HELENE TVEIDE 42 år, enhetsleder
Nominasjonskomiteens liste 278 stemmer

Varamedlemmer

KJETIL RØDLAND 53 år, kunderådgiver
Nominasjonskomiteens liste 273 stemmer
MARIA LIDUINA DAMSGÅRD 51 år, miljøarbeider
Nominasjonskomiteens liste 267 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
FRODE SEIERSNES Stilling: sivilingeniør Alder: 57 4900 TVEDESTRAND
2
NINA AADNESEN Stilling: tannlegesekretær Alder: 38 4900 TVEDESTRAND
3
MAY TONE VOJE-JOHANSEN Stilling: avdelingsleder Alder: 42 4900 TVEDESTRAND
4
WENCHE LUND Stilling: pensjonist Alder: 77 4900 TVEDESTRAND
5
KJETIL RØDLAND Stilling: kunderådgiver Alder: 50 4900 TVEDESTRAND
6
MARIA LIDUINA DAMSGÅRD Stilling: miljøarbeider Alder: 48 4900 TVEDESTRAND
7
KARI ANNE WALLE BJERKAKER Stilling: sykepleier Alder: 40 4900 TVEDESTRAND
8
HELENE TVEIDE Stilling: enhetsleder Alder: 39 4900 TVEDESTRAND