HOLT SOKN

Tjennaveien 35, 4900 TVEDESTRAND 37 19 96 93 menighetskontor@tvedestrand.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

KNUT HOLT SANDBLOST 41 år, Klokker/kirketjener
Nominasjonskomiteens liste 535 stemmer
TORKIL AUSEL 57 år, vaktmester
Nominasjonskomiteens liste 500 stemmer
BJØRN GUSTAVSEN KRABBESUND 35 år, Apoteker
Nominasjonskomiteens liste 485 stemmer
ELISABETH OTTERSLAND 44 år, omsorgsarbeider
Nominasjonskomiteens liste 484 stemmer
GUNHILD GODERSTAD 56 år, ass.direktør
Nominasjonskomiteens liste 484 stemmer
KARIN LILLEØDEGÅRD 52 år, Hjemmeværende
Nominasjonskomiteens liste 470 stemmer

Varamedlemmer

LIV HAUGERUDBRÅTEN 44 år, førskolelærer
Nominasjonskomiteens liste 461 stemmer
GUDRUN ANNE-TINE GODERSTAD SUNNE 52 år, rektor
Nominasjonskomiteens liste 450 stemmer
PEDER VAAJE 64 år, lærer
Nominasjonskomiteens liste 424 stemmer
TORE LILLEHOLT 73 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 423 stemmer
GERD ALISE MYKLEBUSTAD 75 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 419 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
KNUT HOLT SANDBLOST Stilling: Klokker/kirketjener Alder: 38 4900 TVEDESTRAND
2
KARIN LILLEØDEGÅRD Stilling: Hjemmeværende Alder: 49 4900 TVEDESTRAND
3
BJØRN GUSTAVSEN KRABBESUND Stilling: Apoteker Alder: 32 4950 RISØR
4
GUDRUN ANNE-TINE GODERSTAD SUNNE Stilling: rektor Alder: 49 4900 TVEDESTRAND
5
TORKIL AUSEL Stilling: vaktmester Alder: 54 4934 NES VERK
6
LIV HAUGERUDBRÅTEN Stilling: førskolelærer Alder: 41 4950 RISØR
7
ELISABETH OTTERSLAND Stilling: omsorgsarbeider Alder: 41 4934 NES VERK
8
PEDER VAAJE Stilling: lærer Alder: 61 4934 NES VERK
9
GUNHILD GODERSTAD Stilling: ass.direktør Alder: 53 4900 TVEDESTRAND
10
TORE LILLEHOLT Stilling: pensjonist Alder: 70 4900 TVEDESTRAND
11
GERD ALISE MYKLEBUSTAD Stilling: pensjonist Alder: 72 4900 TVEDESTRAND