HØVÅG SOKN

4770 HØVÅG 37 26 81 92 hovag-menighet@lillesand.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

STINA OLSEN 35 år, Vernepleier
Nominasjonskomiteens liste 431 stemmer
JENS OLAI JUSTVIK 58 år, Freelance
Nominasjonskomiteens liste 376 stemmer
JOHAN TRYGVE BERGLIHN 64 år, Kirketjener
Nominasjonskomiteens liste 373 stemmer
EIRIN ENGESLAND 40 år, Røntgenlege
Nominasjonskomiteens liste 367 stemmer
SOLFRID ELISABETH LEISEGANG 30 år, Førskolelærer
Nominasjonskomiteens liste 352 stemmer
BERNT TØNNES DUE-TØNNESSEN 76 år, Pensjonert psykolog
Nominasjonskomiteens liste 328 stemmer

Varamedlemmer

ROLF MATHIAS VENHEIM 77 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 296 stemmer
GUNHILD JORUN KROSSNES 60 år,
Tilføyd valgbar person 1 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
STINA OLSEN Stilling: Vernepleier Alder: 32 4770 HØVÅG
2
EIRIN ENGESLAND Stilling: Røntgenlege Alder: 37 4770 HØVÅG
3
JENS OLAI JUSTVIK Stilling: Freelance Alder: 55 4770 HØVÅG
4
ROLF MATHIAS VENHEIM Stilling: Pensjonist Alder: 74 4770 HØVÅG
5
SOLFRID ELISABETH SØRDAL Stilling: Førskolelærer Alder: 27 4770 HØVÅG
6
JOHAN TRYGVE BERGLIHN Stilling: Kirketjener Alder: 61 4770 HØVÅG
7
BERNT TØNNES DUE-TØNNESSEN Stilling: Pensjonert psykolog Alder: 73 4790 LILLESAND