IVELAND SOKN

4724 IVELAND 37 96 12 50 adina.skaiaa@iveland.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

KJELL ØINA 52 år, lagerekspeditør
Nominasjonskomiteens liste 259 stemmer
SOLFRID FOSSLI 55 år, barne- og ungdomsarb
Nominasjonskomiteens liste 244 stemmer
IRENE TVEIT 33 år, barne- og ungdomsarb
Nominasjonskomiteens liste 238 stemmer
OLAF ENGESTØL 82 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 220 stemmer

Varamedlemmer

TELLEF EIELAND 58 år, gårdbruker
Nominasjonskomiteens liste 219 stemmer
MAY BRITT TOPLAND 57 år, frisør
Nominasjonskomiteens liste 214 stemmer
AUDHILD BÆRHEIM 65 år, psyk. sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 213 stemmer
SIDSEL FRAFJORD 54 år, helsefagarbeider
Nominasjonskomiteens liste 212 stemmer
ØYSTEIN SOLLI 49 år, uføretrygdet
Nominasjonskomiteens liste 202 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
KJELL ØINA Stilling: lagerekspeditør Alder: 48 4724 IVELAND
2
SOLFRID FOSSLI Stilling: barne- og ungdomsarb Alder: 51 4724 IVELAND
3
ØYSTEIN SOLLI Stilling: uføretrygdet Alder: 45 4724 IVELAND
4
MAY BRITT TOPLAND Stilling: frisør Alder: 53 4724 IVELAND
5
TROND STEINSLAND Stilling: VTA-medarbeider Alder: 52 4724 IVELAND
6
TELLEF EIELAND Stilling: gårdbruker Alder: 54 4730 VATNESTRØM
7
OLAF ENGESTØL Stilling: pensjonist Alder: 78 4724 IVELAND
8
SIDSEL FRAFJORD Stilling: helsefagarbeider Alder: 50 4724 IVELAND
9
AUDHILD BÆRHEIM Stilling: psyk. sykepleier Alder: 61 4730 VATNESTRØM
10
IRENE TVEIT Stilling: barne- og ungdomsarb Alder: 29 4724 IVELAND