VALLE OG HYLESTAD SOKN

4747 VALLE 37 93 75 24 akr@valle.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

ASTRID NOMELAND 66 år, Reinhaldar
Lista til nominasjonskomiteen 228 røyster
LIV BJØRGUM RYNINGEN 62 år, Sjukepleiar
Lista til nominasjonskomiteen 217 røyster
LISBETH DALQUIST HOMME 72 år, Biblotekar
Lista til nominasjonskomiteen 210 røyster
SIRI IRENE NORDBØ MELHUS 61 år, Førskulelærar
Lista til nominasjonskomiteen 201 røyster
RAGNAR ASPHOLM 58 år, Næringsdrivande
Lista til nominasjonskomiteen 199 røyster
GUNVEIG KAARVANN 72 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 194 røyster

Varamedlemer

SISSEL ÅKRE 77 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 186 røyster
KARI BJØRGUM 75 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 186 røyster
PÅL DALE 75 år, pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 183 røyster
BIRGIT FLATEN 67 år, Sjukepleiar
Lista til nominasjonskomiteen 182 røyster
BENTE MAY BJØRGUM 65 år, Førskulelærar
Lista til nominasjonskomiteen 180 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
ASTRID NOMELAND Stilling: Reinhaldar Alder: 62 4748 RYSSTAD
2
SIRI IRENE NORDBØ MELHUS Stilling: Førskulelærar Alder: 57 4748 RYSSTAD
3
LISBETH DALQUIST HOMME Stilling: Biblotekar Alder: 68 4747 VALLE
4
PÅL DALE Stilling: pensjonist Alder: 71 4747 VALLE
5
RAGNAR ASPHOLM Stilling: Næringsdrivande Alder: 54 4747 VALLE
6
SISSEL ÅKRE Stilling: Pensjonist Alder: 73 4747 VALLE
7
BENTE MAY BJØRGUM Stilling: Førskulelærar Alder: 61 4748 RYSSTAD
8
BIRGIT FLATEN Stilling: Sjukepleiar Alder: 63 4748 RYSSTAD
9
LIV BJØRGUM RYNINGEN Stilling: Sjukepleiar Alder: 58 4747 VALLE
10
KARI BJØRGUM Stilling: Pensjonist Alder: 71 4748 RYSSTAD
11
GUNVEIG KAARVANN Stilling: Pensjonist Alder: 68 4747 VALLE