BYKLE SOKN

Rådhuset, 4754 BYKLE 37 93 85 70 kyrkjeverja@bykle.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

ELSE GYRO RYSSTAD 58 år,
Lista til nominasjonskomiteen 221 røyster
SIGNE LILLEMO MUNDAL 45 år,
Lista til nominasjonskomiteen 203 røyster
BERNT EINAR BERNTSEN 62 år,
Lista til nominasjonskomiteen 198 røyster
KJELL HAGESTAD 68 år,
Lista til nominasjonskomiteen 187 røyster
BERIT FOLLERÅS 46 år,
Lista til nominasjonskomiteen 186 røyster
BRIGITTE HAUGEN 45 år,
Lista til nominasjonskomiteen 182 røyster

Varamedlemer

REIDUN TAKSDAL BJØRNARÅ 60 år,
Lista til nominasjonskomiteen 174 røyster
KNUT INGE REPSTAD 47 år,
Lista til nominasjonskomiteen 168 røyster
RYSZARD GOSCINIAK 68 år,
Lista til nominasjonskomiteen 163 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
ELSE GYRO RYSSTAD Stilling: Alder: 55 4755 HOVDEN I SETESDAL
2
BERNT EINAR BERNTSEN Stilling: Alder: 59 4754 BYKLE
3
BRIGITTE HAUGEN Stilling: Alder: 42 4754 BYKLE
4
KNUT INGE REPSTAD Stilling: Alder: 44 4755 HOVDEN I SETESDAL
5
KJELL HAGESTAD Stilling: Alder: 65 4754 BYKLE
6
SIGNE LILLEMO MUNDAL Stilling: Alder: 42 4755 HOVDEN I SETESDAL
7
RYSZARD GOSCINIAK Stilling: Alder: 65 4755 HOVDEN I SETESDAL
8
REIDUN TAKSDAL BJØRNARÅ Stilling: Alder: 57 4754 BYKLE
9
BERIT FOLLERÅS Stilling: Alder: 43 4755 HOVDEN I SETESDAL