FARSUND SOKN

Kirkegaten 9, 4550 FARSUND 38 39 16 55 farsund.menighetskontor@kirketorget.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Kunne ikke finne valgresultatet for FARSUND SOKN

Nominasjonskomiteens liste

1
SISSEL ANNETTE MARTHINSEN Stilling: Lektor Alder: 44 4550 FARSUND
2
ODDVAR HENNING SUNDE Stilling: Lektor Alder: 62 4550 FARSUND
3
ELLEN CATHRINE JØRGENSEN Stilling: Sekretær Alder: 51 4550 FARSUND
4
ANDERS NUMME Stilling: Lektor Alder: 63 4550 FARSUND
5
ELIN HAUGLAND Stilling: Sosionom Alder: 30 4550 FARSUND
6
HENNING HUSEBY JANSEN Stilling: Prest/kirkeverge Alder: 50 4550 FARSUND
7
MARIT JOHANNE ANDREASSEN Stilling: Helsesøster Alder: 39 4550 FARSUND
8
MARTHE BEATE EDVARDSEN Stilling: Lærer Alder: 35 4550 FARSUND
9
ELI ØXNEVAD Stilling: Gårdbruker Alder: 40 4550 FARSUND
10
JAKOB ØYVIND REINERTSEN Stilling: Pensjonist/humorolog Alder: 67 4550 FARSUND
11
LALEH AMIN NEJAD Stilling: Personlig assistent Alder: 39 4550
12
SIGRID JOVEIG KYDLAND Stilling: Pensjonert lærer Alder: 71 4550 FARSUND
13
MARIT OFTEBRO Stilling: Lege allmennpraksis Alder: 64 4550 FARSUND
14
BENTH ERIK CASTBERG Stilling: Politibetjent Alder: 51 4550 FARSUND
15
BRITT BUCH Stilling: Pensjonert sosionom Alder: 68 4550 FARSUND
16
GERD PEDERSEN Stilling: Rådgiver Alder: 63 4550 FARSUND
17
RANDI LOHNDAL FRESTAD Stilling: Pensjonist Alder: 68 4550 FARSUND
18
TERJE ANDRÉE BRISKELID Stilling: Pensjonist Alder: 68 4550 FARSUND