HERAD SOKN

4560 VANSE 38 39 55 30 heine-kristiansen@c2i.net

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

SISSEL ANNETTE MARTHINSEN 48 år, Lektor
Nominasjonskomiteens liste 764 stemmer

Varamedlemmer

HENNING HUSEBY JANSEN 54 år, Prest/kirkeverge
Nominasjonskomiteens liste 727 stemmer
JAKOB ØYVIND REINERTSEN 71 år, Pensjonist/humorolog
Nominasjonskomiteens liste 648 stemmer
ANDERS NUMME 67 år, Lektor
Nominasjonskomiteens liste 643 stemmer
ODDVAR HENNING SUNDE 66 år, Lektor
Nominasjonskomiteens liste 636 stemmer
SIGRID JOVEIG KYDLAND 75 år, Pensjonert lærer
Nominasjonskomiteens liste 609 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
SISSEL ANNETTE MARTHINSEN Stilling: Lektor Alder: 44 4550 FARSUND
2
ODDVAR HENNING SUNDE Stilling: Lektor Alder: 62 4550 FARSUND
3
ELLEN CATHRINE JØRGENSEN Stilling: Sekretær Alder: 51 4550 FARSUND
4
ANDERS NUMME Stilling: Lektor Alder: 63 4550 FARSUND
5
ELIN HAUGLAND Stilling: Sosionom Alder: 30 4550 FARSUND
6
HENNING HUSEBY JANSEN Stilling: Prest/kirkeverge Alder: 50 4550 FARSUND
7
MARIT JOHANNE ANDREASSEN Stilling: Helsesøster Alder: 39 4550 FARSUND
8
MARTHE BEATE EDVARDSEN Stilling: Lærer Alder: 35 4550 FARSUND
9
ELI ØXNEVAD Stilling: Gårdbruker Alder: 40 4550 FARSUND
10
JAKOB ØYVIND REINERTSEN Stilling: Pensjonist/humorolog Alder: 67 4550 FARSUND
11
LALEH AMIN NEJAD Stilling: Personlig assistent Alder: 39 4550
12
SIGRID JOVEIG KYDLAND Stilling: Pensjonert lærer Alder: 71 4550 FARSUND
13
MARIT OFTEBRO Stilling: Lege allmennpraksis Alder: 64 4550 FARSUND
14
BENTH ERIK CASTBERG Stilling: Politibetjent Alder: 51 4550 FARSUND
15
BRITT BUCH Stilling: Pensjonert sosionom Alder: 68 4550 FARSUND
16
GERD PEDERSEN Stilling: Rådgiver Alder: 63 4550 FARSUND
17
RANDI LOHNDAL FRESTAD Stilling: Pensjonist Alder: 68 4550 FARSUND
18
TERJE ANDRÉE BRISKELID Stilling: Pensjonist Alder: 68 4550 FARSUND