LISTA SOKN

Omlandsveien 8, 4560 VANSE 38 39 55 30 post@listamenighet.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

IVAR LORENTZEN 51 år, Ingeniør
Nominasjonskomiteens liste 708 stemmer
ANITA KRISTINA GRIP DANIELSEN 47 år, Farmasøyt
Nominasjonskomiteens liste 697 stemmer
LIV TORUNN STAVE 65 år, Sykepleier/lektor
Nominasjonskomiteens liste 655 stemmer
CHRISTINE ELLE 37 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 643 stemmer
VIDAR TØNNESSEN 49 år, Mekaniker
Nominasjonskomiteens liste 639 stemmer
BERIT YTTRI 23 år, Student/pleiemedarb.
Nominasjonskomiteens liste 635 stemmer
JOHN STANLEY MARTINSEN 24 år, Elektriker
Nominasjonskomiteens liste 631 stemmer
MARGRETE IRENE ØSTHASSEL 54 år, Merkantil
Nominasjonskomiteens liste 627 stemmer

Varamedlemmer

LIV LYNGSVÅG 66 år, Konsulent
Nominasjonskomiteens liste 608 stemmer
MARIA ANTONIETTE FINNE LERVIK 37 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 592 stemmer
ANNBJØRG NYSTØL KNUDSEN 47 år,
Tilføyd valgbar person 7 stemmer
ÅSA SKOGEN VAAGSVOLD 74 år,
Tilføyd valgbar person 6 stemmer
BØRGE TJØRN 50 år,
Tilføyd valgbar person 3 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
LIV TORUNN STAVE Stilling: Sykepleier/lektor Alder: 62 4560 VANSE
2
IVAR LORENTZEN Stilling: Ingeniør Alder: 48 4563 BORHAUG
3
CHRISTINE ELLE Stilling: Lærer Alder: 34 4563 BORHAUG
4
JOHN STANLEY MARTINSEN Stilling: Elektriker Alder: 21 4560 VANSE
5
BERIT YTTRI Stilling: Student/pleiemedarb. Alder: 20 4560 VANSE
6
VIDAR TØNNESSEN Stilling: Mekaniker Alder: 46 4563 BORHAUG
7
LIV LYNGSVÅG Stilling: Konsulent Alder: 63 4560 VANSE
8
MARIA ANTONIETTE FINNE LERVIK Stilling: Lærer Alder: 34 4563 BORHAUG
9
MARGRETE IRENE ØSTHASSEL Stilling: Merkantil Alder: 51 4560 VANSE
10
ANITA KRISTINA GRIP DANIELSEN Stilling: Farmasøyt Alder: 44 4560 VANSE