FLEKKEFJORD SOKN

4400 FLEKKEFJORD 38 32 88 20 kirkekontoret@flekkefjord.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

BIRGER VEGGE 64 år, Ikke oppgitt
Nominasjonskomiteens liste 694 stemmer
INGERID GLENDRANGE HAUGSVÆR 43 år, Ikke oppgitt
Nominasjonskomiteens liste 679 stemmer
OLAV REINHARDT HANSSEN 61 år, Ikke oppgitt
Nominasjonskomiteens liste 660 stemmer
UNNI RUDOLFSEN 42 år, Ikke oppgitt
Nominasjonskomiteens liste 659 stemmer
BERIT LAUVDAL 56 år, Ikke oppgitt
Nominasjonskomiteens liste 626 stemmer
RUTH ÅSE TESDAL 72 år, Ikke oppgitt
Nominasjonskomiteens liste 611 stemmer
ELLEN MATSEN 65 år, Ikke oppgitt
Nominasjonskomiteens liste 601 stemmer
SVEINUNG SAND 41 år, Ikke oppgitt
Nominasjonskomiteens liste 600 stemmer

Varamedlemmer

ANNE SYNNØVE AMDAL 61 år, Ikke oppgitt
Nominasjonskomiteens liste 589 stemmer
HILDE FORLAND 60 år, Ikke oppgitt
Nominasjonskomiteens liste 578 stemmer
ASTRID HOLM 65 år, Ikke oppgitt
Nominasjonskomiteens liste 569 stemmer
KNUT ARILD NORDLI 51 år, Ikke oppgitt
Nominasjonskomiteens liste 561 stemmer
TORGUNN SCHULTZ 69 år, Ikke oppgitt
Nominasjonskomiteens liste 554 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
INGERID GLENDRANGE HAUGSVÆR Stilling: Ikke oppgitt Alder: 39 4400 FLEKKEFJORD
2
SVEINUNG SAND Stilling: Ikke oppgitt Alder: 37 4400 FLEKKEFJORD
3
ANNE SYNNØVE AMDAL Stilling: Ikke oppgitt Alder: 57 4400 FLEKKEFJORD
4
BIRGER VEGGE Stilling: Ikke oppgitt Alder: 60 4400 FLEKKEFJORD
5
HILDE FORLAND Stilling: Ikke oppgitt Alder: 56 4400 FLEKKEFJORD
6
KNUT ARILD NORDLI Stilling: Ikke oppgitt Alder: 47 4400 FLEKKEFJORD
7
UNNI RUDOLFSEN Stilling: Ikke oppgitt Alder: 38 4400 FLEKKEFJORD
8
OLAV REINHARDT HANSSEN Stilling: Ikke oppgitt Alder: 57 4400 FLEKKEFJORD
9
BERIT LAUVDAL Stilling: Ikke oppgitt Alder: 52 4400 FLEKKEFJORD
10
TORGUNN SCHULTZ Stilling: Ikke oppgitt Alder: 65 4400 FLEKKEFJORD
11
RUTH ÅSE TESDAL Stilling: Ikke oppgitt Alder: 68 4400 FLEKKEFJORD
12
ASTRID HOLM Stilling: Ikke oppgitt Alder: 61 4400 FLEKKEFJORD
13
ELLEN MATSEN Stilling: Ikke oppgitt Alder: 61 4400 FLEKKEFJORD