HIDRA SOKN

4400 FLEKKEFJORD 38 32 88 20 kirkekontoret@flekkefjord.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

SVEIN HARALD OLSEN 61 år, Ikke oppgitt
Nominasjonskomiteens liste 145 stemmer
JOHN EIVIND MARSTAD 62 år, Ikke oppgitt
Nominasjonskomiteens liste 132 stemmer
ODDRUN FORLAND RUDRUD 64 år, Ikke oppgitt
Nominasjonskomiteens liste 124 stemmer
INGER BRYNHILD JORUNN THORKILDSEN 80 år, Ikke oppgitt
Nominasjonskomiteens liste 120 stemmer
REIDUN SUNDTJØNN ULLAND 64 år, Ikke oppgitt
Nominasjonskomiteens liste 120 stemmer
ALF INGE STAABYSTRAND 55 år, Ikke oppgitt
Nominasjonskomiteens liste 120 stemmer

Varamedlemmer

ANNE BRITT REISTAD 36 år, Ikke oppgitt
Nominasjonskomiteens liste 117 stemmer
SARA KRISTIN LØVIK LARSEN 41 år, Ikke oppgitt
Nominasjonskomiteens liste 117 stemmer
JOHN HANSEN 56 år, Ikke oppgitt
Nominasjonskomiteens liste 115 stemmer
INGUNN URDAL JØRGENSEN 51 år, Ikke oppgitt
Nominasjonskomiteens liste 114 stemmer
MONICA HANSEN 52 år, Ikke oppgitt
Nominasjonskomiteens liste 114 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
JOHN EIVIND MARSTAD Stilling: Ikke oppgitt Alder: 58 4432 HIDRASUND
2
ODDRUN FORLAND RUDRUD Stilling: Ikke oppgitt Alder: 60 4432 HIDRASUND
3
SVEIN HARALD OLSEN Stilling: Ikke oppgitt Alder: 57 4432 HIDRASUND
4
INGER BRYNHILD JORUNN THORKILDSEN Stilling: Ikke oppgitt Alder: 76 4432 HIDRASUND
5
JOHN HANSEN Stilling: Ikke oppgitt Alder: 52 4432 HIDRASUND
6
INGUNN URDAL JØRGENSEN Stilling: Ikke oppgitt Alder: 47 4432 HIDRASUND
7
ANNE BRITT REISTAD Stilling: Ikke oppgitt Alder: 32 4432 HIDRASUND
8
SARA KRISTIN LØVIK LARSEN Stilling: Ikke oppgitt Alder: 37 4432 HIDRASUND
9
REIDUN SUNDTJØNN ULLAND Stilling: Ikke oppgitt Alder: 60 4432 HIDRASUND
10
MONICA HANSEN Stilling: Ikke oppgitt Alder: 48 4432 HIDRASUND
11
ALF INGE STAABYSTRAND Stilling: Ikke oppgitt Alder: 51 4432 HIDRASUND