ØVREBØ SOKN

Sparebankgården, 4700 VENNESLA 38150080 menighetsrad@kirkebakken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

JOHN HAGELAND 49 år, ---
Nominasjonskomiteens liste 329 stemmer
HALVOR HOMME 25 år, ---
Nominasjonskomiteens liste 262 stemmer
GERD VIGDIS SLETTEDAL 67 år, ---
Nominasjonskomiteens liste 256 stemmer
STEFFEN SØRHEIM 32 år, ---
Nominasjonskomiteens liste 247 stemmer
ANNE GRETE ILEBEKK 42 år, ---
Nominasjonskomiteens liste 244 stemmer
ØYVIND BJERLAND 57 år, ---
Nominasjonskomiteens liste 243 stemmer

Varamedlemmer

NILS OLAF BAKKAN 48 år, ---
Nominasjonskomiteens liste 237 stemmer
VEGARD TAXERÅS 42 år, ---
Nominasjonskomiteens liste 233 stemmer
EVA ELLINOR ELLINGSBERG 54 år, ---
Nominasjonskomiteens liste 229 stemmer
ANNE-GRETHE LANGDAL TØRSTAD 48 år, ---
Nominasjonskomiteens liste 224 stemmer
KARIN BRITT UBOSTAD 68 år, ---
Nominasjonskomiteens liste 218 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
JOHN HAGELAND Stilling: --- Alder: 46 4715 ØVREBØ
2
ANNE GRETE ILEBEKK Stilling: --- Alder: 39 4715 ØVREBØ
3
HALVOR HOMME Stilling: --- Alder: 22 4720 HÆGELAND
4
STEFFEN SØRHEIM Stilling: --- Alder: 29 4715 ØVREBØ
5
EVA ELLINOR ELLINGSBERG Stilling: --- Alder: 51 4715 ØVREBØ
6
GERD VIGDIS SLETTEDAL Stilling: --- Alder: 64 4715 ØVREBØ
7
VEGARD TAXERÅS Stilling: --- Alder: 39 4715 ØVREBØ
8
NILS OLAF BAKKAN Stilling: --- Alder: 45 4715 ØVREBØ
9
ANNE-GRETHE LANGDAL TØRSTAD Stilling: --- Alder: 45 4715 ØVREBØ
10
KARIN BRITT UBOSTAD Stilling: --- Alder: 65 4715 ØVREBØ
11
ØYVIND BJERLAND Stilling: --- Alder: 54 4715 ØVREBØ