KONSMO SOKN

4525 KONSMO 38 28 20 15 gunn.elise.helle@audnedal.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

BRITT DALAN 39 år, lærer
Nominasjonskomiteens liste 261 stemmer
LIV BIRKELAND 47 år, prosjektleder
Nominasjonskomiteens liste 256 stemmer
RICHART HÅLAND 39 år, snekker
Nominasjonskomiteens liste 234 stemmer
ODD ARILD EIKELAND 45 år, bonde
Nominasjonskomiteens liste 216 stemmer
ÅGE BIRKELAND 66 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 210 stemmer
SVEIN OVE NEPSTAD 58 år, økonomisjef
Nominasjonskomiteens liste 206 stemmer

Varamedlemmer

BENTE BIRKELAND 31 år, assistent
Nominasjonskomiteens liste 194 stemmer
GUNN ELISE HELLE 50 år, bonde
Nominasjonskomiteens liste 192 stemmer
JENS ÅGEDAL 76 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 186 stemmer
BRIT BAKKEN ØDEGÅRD 71 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 184 stemmer
ODDBJØRG TORHILD BJØRKELID 76 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 184 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
LIV BIRKELAND Stilling: prosjektleder Alder: 44 4525 KONSMO
2
SVEIN OVE NEPSTAD Stilling: økonomisjef Alder: 55 4525 KONSMO
3
BRITT DALAN Stilling: lærer Alder: 36 4525 KONSMO
4
ODD ARILD EIKELAND Stilling: bonde Alder: 42 4525 KONSMO
5
RICHART HÅLAND Stilling: snekker Alder: 36 4525 KONSMO
6
BENTE BIRKELAND Stilling: assistent Alder: 28 4525 KONSMO
7
ÅGE BIRKELAND Stilling: pensjonist Alder: 63 4525 KONSMO
8
GUNN ELISE HELLE Stilling: bonde Alder: 47 4525 KONSMO
9
BRIT BAKKEN ØDEGÅRD Stilling: pensjonist Alder: 68 4525 KONSMO
10
ODDBJØRG TORHILD BJØRKELID Stilling: pensjonist Alder: 73 4525 KONSMO
11
JENS ÅGEDAL Stilling: pensjonist Alder: 73 4525 KONSMO