VIGMOSTAD SOKN

4520 LINDESNES 38 25 50 55 kirkekontoret@lindesnes.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

NINA KERIM 46 år, Spesialfysioterapeut
Nominasjonskomiteens liste 796 stemmer
MARRY KLEIVEN 72 år, Barnehageansatt
Nominasjonskomiteens liste 731 stemmer
JOHANNE ELISABETH STRØMSLI OUGLAND 42 år, Barne- og ungdomsarb
Nominasjonskomiteens liste 719 stemmer
ELSE TORHILD HEIMTUN OLSEN 57 år, Helsesekretær
Nominasjonskomiteens liste 715 stemmer
EINAR KRISTENSEN 63 år, Tekstiloperatør
Nominasjonskomiteens liste 709 stemmer
STÅLE RYSTE 50 år, QA leder i GE Healtc
Nominasjonskomiteens liste 706 stemmer
LLOYD KRISTENSEN 53 år, Salgskonsulent
Nominasjonskomiteens liste 703 stemmer
STANLEY TØRRESSEN 57 år, Borespesialist
Nominasjonskomiteens liste 699 stemmer

Varamedlemmer

MARTIN BENTSEN 22 år, Student
Nominasjonskomiteens liste 697 stemmer
SVERRE DAG TELHAUG 69 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 685 stemmer
TROND LANGMYR 51 år, Selvstendig
Nominasjonskomiteens liste 680 stemmer
LILLIAN ANNE REIDUN DAASVAND 82 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 671 stemmer
MARC GUSTAAF DE KLERK 46 år, Snekker
Nominasjonskomiteens liste 666 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
JOHANNE ELISABETH STRØMSLI OUGLAND Stilling: Barne- og ungdomsarb Alder: 38 4520 LINDESNES
2
STÅLE RYSTE Stilling: QA leder i GE Healtc Alder: 46 4521 LINDESNES
3
EINAR KRISTENSEN Stilling: Tekstiloperatør Alder: 59 4520 LINDESNES
4
NINA KERIM Stilling: Spesialfysioterapeut Alder: 42 4520 LINDESNES
5
JON OLAV SCHIAGER SKINNARLAND Stilling: Student Alder: 25 4521 LINDESNES
6
MARRY KLEIVEN Stilling: Barnehageansatt Alder: 68 4520 LINDESNES
7
STANLEY TØRRESSEN Stilling: Borespesialist Alder: 53 4520 LINDESNES
8
LLOYD KRISTENSEN Stilling: Salgskonsulent Alder: 49 4521 LINDESNES
9
ELSE TORHILD HEIMTUN OLSEN Stilling: Helsesekretær Alder: 53 4520 LINDESNES
10
MARC GUSTAAF DE KLERK Stilling: Snekker Alder: 42 4520 LINDESNES
11
MARTIN BENTSEN Stilling: Student Alder: 18 4520 LINDESNES
12
SVERRE DAG TELHAUG Stilling: Lærer Alder: 65 4521 LINDESNES
13
LILLIAN ANNE REIDUN DAASVAND Stilling: Pensjonist Alder: 78 4521 LINDESNES
14
EVA KARIN MYDLAND ØVSTHUS Stilling: Lærer Alder: 60 4520 LINDESNES
15
MARIT TØNNESLAND Stilling: Barnehageansatt Alder: 36 4521 LINDESNES
16
WENCHE TØNNESSEN STORAKER Stilling: Inspektør Alder: 62 4521 LINDESNES
17
TROND LANGMYR Stilling: Selvstendig Alder: 47 4520 LINDESNES