FJOTLAND SOKN

4480 KVINESDAL 38354190 post@kvinesdal.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

MARIT HOMME 53 år,
Nominasjonskomiteens liste 137 stemmer
ELISE ORRE 40 år,
Nominasjonskomiteens liste 125 stemmer
BIRGITTE KVINLAUG 35 år,
Nominasjonskomiteens liste 119 stemmer
SISSEL EFTESTØL HARBAKK 45 år,
Nominasjonskomiteens liste 109 stemmer
SIV HEIDI RISNES 50 år,
Nominasjonskomiteens liste 106 stemmer
LOVISE JEANETTE EGELAND VERSLAND 40 år,
Nominasjonskomiteens liste 105 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
MARIT HOMME Stilling: Alder: 49 4473 KVINLOG
2
ELISE ORRE Stilling: Alder: 36 4473 KVINLOG
3
BIRGITTE KVINLAUG Stilling: Alder: 31 4473 KVINLOG
4
SISSEL EFTESTØL HARBAKK Stilling: Alder: 41 4480 KVINESDAL
5
LOVISE JEANETTE EGELAND VERSLAND Stilling: Alder: 36 4480 KVINESDAL
6
SIV HEIDI RISNES Stilling: Alder: 46 4473 KVINLOG