LURA SOKN

Kobberveien 109, 4313 SANDNES 51 60 95 36 lura@sandnes.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

GERD IRENE SØNDERLAND 47 år, lærer
Nominasjonskomiteens liste 722 stemmer
RAGNHILD MYKLATUN NESSE 46 år, dekoratør
Nominasjonskomiteens liste 658 stemmer
RUNE ANDA 57 år, HR personal
Nominasjonskomiteens liste 641 stemmer
ANNVOR ELISE STOKKA 63 år, jordmor
Nominasjonskomiteens liste 625 stemmer
ESPEN HJORTH HORSENG 29 år, handling agent
Nominasjonskomiteens liste 624 stemmer
EMMA NYGAARD 24 år, pedagogisk medarb.
Nominasjonskomiteens liste 622 stemmer

Varamedlemmer

JOHAN WILHELM KLÜVER 69 år, lærer
Nominasjonskomiteens liste 615 stemmer
DAG HOVIN 56 år, Økonimikonsulent
Nominasjonskomiteens liste 587 stemmer
GRETE HOVELSRUD 67 år, Barnepleier
Nominasjonskomiteens liste 577 stemmer
REBEKKA HELEN STEFFENSEN 65 år, tannhelsesekretær
Nominasjonskomiteens liste 567 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
GERD IRENE SØNDERLAND Stilling: lærer Alder: 44 4314 SANDNES
2
RUNE ANDA Stilling: HR personal Alder: 54 4313 SANDNES
3
ESPEN HJORTH HORSENG Stilling: handling agent Alder: 26 4314 SANDNES
4
ANNVOR ELISE STOKKA Stilling: jordmor Alder: 60 4314 SANDNES
5
JOHAN WILHELM KLÜVER Stilling: lærer Alder: 66 4314 SANDNES
6
RAGNHILD MYKLATUN NESSE Stilling: dekoratør Alder: 43 4315 SANDNES
7
ELSE MAY NYGAARD Stilling: pedagogisk medarb. Alder: 21 4314 SANDNES
8
REBEKKA HELEN STEFFENSEN Stilling: tannhelsesekretær Alder: 62 4314 SANDNES
9
GRETE HOVELSRUD Stilling: Barnepleier Alder: 64 4313 SANDNES
10
DAG HOVIN Stilling: Økonimikonsulent Alder: 53 4314 SANDNES