MADLAMARK SOKN

4041 HAFRSFJORD 51599350 madlamark.menighet@stavanger.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

ANNE MARTE AASEN 40 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 880 stemmer
GRETA ERLAND 52 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 854 stemmer
RAGNHILD MARGARET LAUNDAL SKRETTING 57 år, Rådgiver
Nominasjonskomiteens liste 853 stemmer
WENCHE GRØTTEM 50 år, Salgsmedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 846 stemmer
ALF INGE MOLDE 37 år, Journalist
Nominasjonskomiteens liste 842 stemmer
BJØRN KÅRE BERGESEN 52 år, Selvst.næringsd.
Nominasjonskomiteens liste 831 stemmer
ODDBJØRG LELAND HAUGE 76 år, Pensjonist
Supplerende kandidat 820 stemmer
CHRISTIAN TVEDT 34 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 809 stemmer

Varamedlemmer

RICHARD THEIS OMDAHL 74 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 808 stemmer
KJETIL TONSTAD 63 år, Direktør
Nominasjonskomiteens liste 800 stemmer
BÅRD HENNING TØNNESSEN 49 år, Bokbinder
Nominasjonskomiteens liste 783 stemmer
KRISTIN EGELAND CHRISTENSEN VAALAND 55 år, Lærer
Supplerende kandidat 778 stemmer
THOMAS ØYGARDEN BJORDAL 35 år,
Tilføyd valgbar person 1 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
RAGNHILD MARGARET LAUNDAL SKRETTING Stilling: Rådgiver Alder: 53 4041 HAFRSFJORD
2
ANNE MARTE AASEN Stilling: Lærer Alder: 36 4041 HAFRSFJORD
3
BÅRD HENNING TØNNESSEN Stilling: Bokbinder Alder: 45 4041 HAFRSFJORD
4
CHRISTIAN TVEDT Stilling: Lærer Alder: 30 4042 HAFRSFJORD
5
RICHARD THEIS OMDAHL Stilling: Pensjonist Alder: 70 4041 HAFRSFJORD
6
KJETIL TONSTAD Stilling: Direktør Alder: 59 4041 HAFRSFJORD
7
GRETA ERLAND Stilling: Lærer Alder: 48 4041 HAFRSFJORD
8
ALF INGE MOLDE Stilling: Journalist Alder: 33 4041 HAFRSFJORD
9
BJØRN KÅRE BERGESEN Stilling: Selvst.næringsd. Alder: 48 4041 HAFRSFJORD
10
WENCHE GRØTTEM Stilling: Salgsmedarbeider Alder: 46 4041 HAFRSFJORD

Supplerende kandidater

ODDBJØRG LELAND HAUGE Stilling: Pensjonist Alder: 72 4041 HAFRSFJORD
KRISTIN EGELAND CHRISTENSEN VAALAND Stilling: Lærer Alder: 51 4041 HAFRSFJORD