BJERKREIM SOKN

Bjerkreim kommunehus, 4389 VIKESÅ 51 20 11 97 leif.nilsen@bjerkreim.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

GUDBJØRG BJERKREIM 59 år, Lærar
Nominasjonskomiteens liste 693 stemmer
MAGNUS HELLAND 31 år, Energimontør
Nominasjonskomiteens liste 688 stemmer
INGUNN PETRA OGNEDAL 51 år, Sekretær
Nominasjonskomiteens liste 633 stemmer
JANE KARIN SANDSTØL 56 år, Hjelpepleiar
Nominasjonskomiteens liste 593 stemmer
KURT HEGELSTAD 55 år, Lærar vgs
Nominasjonskomiteens liste 566 stemmer
KARI MATHILDE HVIDSTEN GJEDREM 65 år, Spes.ped/logoped
Nominasjonskomiteens liste 559 stemmer
ALF HELGE SØYLAND 31 år, Landbruksvikar
Nominasjonskomiteens liste 557 stemmer
PER VERSLAND 63 år, Byggjeleiar
Nominasjonskomiteens liste 555 stemmer

Varamedlemmer

JORUNN KYDLAND 68 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 530 stemmer
STINE MARIE BIRKELAND 28 år, Butikkarb./ass.
Nominasjonskomiteens liste 527 stemmer
BJØRNAR GJEDREM 41 år, Vernepl./bonde
Nominasjonskomiteens liste 521 stemmer
LARS TORE SERIGSTAD 55 år, Seljar
Nominasjonskomiteens liste 519 stemmer
ANNBJØRG GRAVDAL LARSON 46 år, Politisk sekr.
Nominasjonskomiteens liste 509 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
GUDBJØRG BJERKREIM Stilling: Lærar Alder: 56 4387 BJERKREIM
2
MAGNUS HELLAND Stilling: Energimontør Alder: 28 4389 VIKESÅ
3
INGUNN PETRA OGNEDAL Stilling: Sekretær Alder: 48 4389 VIKESÅ
4
JANE KARIN SANDSTØL Stilling: Hjelpepleiar Alder: 53 4387 BJERKREIM
5
KARI MATHILDE HVIDSTEN GJEDREM Stilling: Spes.ped/logoped Alder: 62 4387 BJERKREIM
6
HÅVARD VEEN Stilling: Anleggsarbeidar Alder: 64 4389 VIKESÅ
7
STINE MARIE BIRKELAND Stilling: Butikkarb./ass. Alder: 25 4387 BJERKREIM
8
ANNBJØRG GRAVDAL LARSON Stilling: Politisk sekr. Alder: 43 4389 VIKESÅ
9
KURT HEGELSTAD Stilling: Lærar vgs Alder: 52 4389 VIKESÅ
10
ALF HELGE SØYLAND Stilling: Landbruksvikar Alder: 28 4387 BJERKREIM
11
JORUNN KYDLAND Stilling: Pensjonist Alder: 65 4389 VIKESÅ
12
PER VERSLAND Stilling: Byggjeleiar Alder: 60 4389 VIKESÅ
13
ASLAUG FJERMESTAD Stilling: Sekretær Alder: 63 4389 VIKESÅ
14
LARS TORE SERIGSTAD Stilling: Seljar Alder: 52 4389 VIKESÅ
15
BJØRNAR GJEDREM Stilling: Vernepl./bonde Alder: 38 4387 BJERKREIM