NÆRBØ SOKN

Store Ring 53, 4365 NÆRBØ 51 43 62 10 nerbo.sokneraad@haa.kyrkja.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

GUNVOR RISA 55 år, sjukepleiar og bonde
Nominasjonskomiteens liste 1265 stemmer
SVEIN HELGE HARBO 70 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 1193 stemmer
MARIA REIME BIRKELI 35 år, sosionom
Nominasjonskomiteens liste 1192 stemmer
JAKOB KJØLVIK 43 år, miljøterapeut
Nominasjonskomiteens liste 1162 stemmer
HENRIETTE MJÅTVEIT 40 år, mellomleiar i Hå
Nominasjonskomiteens liste 1082 stemmer
ANN HELEN ENDEVE SEMBSMOEN 51 år, psyk. sjukepleiar
Nominasjonskomiteens liste 1063 stemmer
NILS JØRGEN FOSSDAL 36 år, lektor
Nominasjonskomiteens liste 1055 stemmer
MAGNUS ØSTBY 49 år, redaktør
Nominasjonskomiteens liste 1052 stemmer

Varamedlemmer

GRETE FEDØY HALSNE 39 år, styrar i barnehage
Nominasjonskomiteens liste 1033 stemmer
HÅKON HØYLAND 48 år, informasjonsleiar
Nominasjonskomiteens liste 1031 stemmer
KAREN-ELISE GILJE FOSSEN 58 år, adjunkt
Nominasjonskomiteens liste 1028 stemmer
MARIANNE ESPEDAL BOGE 37 år, leiar politisk sekr.
Nominasjonskomiteens liste 1015 stemmer
JOFRID VIGRE BRAADLAND 67 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 995 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
SVEIN HELGE HARBO Stilling: pensjonist Alder: 67 4365 NÆRBØ
2
MARIA REIME BIRKELI Stilling: sosionom Alder: 32 4365 NÆRBØ
3
HÅKON HØYLAND Stilling: informasjonsleiar Alder: 45 4365 NÆRBØ
4
GUNVOR RISA Stilling: sjukepleiar og bonde Alder: 52 4365 NÆRBØ
5
MAGNUS ØSTBY Stilling: redaktør Alder: 46 4365 NÆRBØ
6
NILS JØRGEN FOSSDAL Stilling: lektor Alder: 33 4365 NÆRBØ
7
GRETE FEDØY HALSNE Stilling: styrar i barnehage Alder: 36 4365 NÆRBØ
8
JAKOB KJØLVIK Stilling: miljøterapeut Alder: 40 4365 NÆRBØ
9
JOFRID VIGRE BRAADLAND Stilling: pensjonist Alder: 64 4365 NÆRBØ
10
HENRIETTE MJÅTVEIT Stilling: mellomleiar i Hå Alder: 37 4365 NÆRBØ
11
MARIANNE ESPEDAL BOGE Stilling: leiar politisk sekr. Alder: 34 4365 NÆRBØ
12
ANN HELEN ENDEVE SEMBSMOEN Stilling: psyk. sjukepleiar Alder: 48 4365 NÆRBØ
13
KAREN-ELISE GILJE FOSSEN Stilling: adjunkt Alder: 55 4365 NÆRBØ
14
AUD IRENE BJØRLØW Stilling: pensjonist Alder: 67 4365 NÆRBØ