ORRE SOKN

, 4343 ORRE 51 78 95 55 kontor@klepp-kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

ANNE KYTE MOI 57 år, Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 295 stemmer
KAREN BORGEN 63 år, Bonde/Kontor.medarb.
Nominasjonskomiteens liste 281 stemmer
TORGER NÆRLAND 59 år, Avd. leder Fretex V
Nominasjonskomiteens liste 257 stemmer
ELLEN MARIE KALBERG 56 år, Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 255 stemmer
TORILL SOFIE THUNHEIM 63 år, Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 255 stemmer
ANNE BRIT TIRSTRUP 58 år, Omsorgsarbeider
Nominasjonskomiteens liste 251 stemmer

Varamedlemmer

SVEN ERGA 42 år,
Tilføyd valgbar person 2 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
ANNE KYTE MOI Stilling: Sykepleier Alder: 53 4343 ORRE
2
TORGER NÆRLAND Stilling: Avd. leder Fretex V Alder: 55 4343 ORRE
3
KAREN BORGEN Stilling: Bonde/Kontor.medarb. Alder: 59 4343 ORRE
4
ANNE BRIT TIRSTRUP Stilling: Omsorgsarbeider Alder: 54 4343 ORRE
5
ELLEN MARIE KALBERG Stilling: Sykepleier Alder: 52 4343 ORRE
6
TORILL SOFIE THUNHEIM Stilling: Hjelpepleier Alder: 59 4343 ORRE