BRYNE SOKN

4340 BRYNE 51 77 03 77 bryne.soknerad@time-kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

OLA UNDHEIM 67 år, Lærar
Lista til nominasjonskomiteen 1361 røyster
OLAUG BEKKEHEIEN 67 år, Rådgjevar i oppvekst
Lista til nominasjonskomiteen 1267 røyster
LEIF CHRISTIAN HARBOE 59 år, Lektor
Lista til nominasjonskomiteen 1255 røyster
KJELL RAGNAR THU 65 år, Overingeniør
Lista til nominasjonskomiteen 1205 røyster
INGER BAKKE BERGE 63 år, Kulturskulelærar
Lista til nominasjonskomiteen 1147 røyster
STEINAR ESPEVIK 56 år, Elektrikar
Lista til nominasjonskomiteen 1144 røyster
HILDE HANEVIK 54 år, Overlege
Lista til nominasjonskomiteen 1114 røyster
ASBJØRN SVENDSEN 45 år, Lærar
Lista til nominasjonskomiteen 1069 røyster

Varamedlemer

STEIN ARILD BOI PEDERSEN 61 år, Prosjektingeniør
Lista til nominasjonskomiteen 1029 røyster
BRIT SIGNE HARBO FUGLESTAD 69 år, Arbeidsledig
Lista til nominasjonskomiteen 1029 røyster
ALEMAYEHU FANTAHUN-SIMMA 63 år, Lektor
Lista til nominasjonskomiteen 1015 røyster
BRIT SOLVOR FRØYLAND 69 år, Divisjonskonsulent
Lista til nominasjonskomiteen 1011 røyster
AASA BRAUT 61 år, Lærar
Lista til nominasjonskomiteen 1004 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
KJELL RAGNAR THU Stilling: Overingeniør Alder: 61 4344 BRYNE
2
INGER BAKKE BERGE Stilling: Kulturskulelærar Alder: 59 4345 BRYNE
3
STEINAR ESPEVIK Stilling: Elektrikar Alder: 52 4345 BRYNE
4
HILDE HANEVIK Stilling: Overlege Alder: 50 4344 BRYNE
5
STEIN ARILD BOI PEDERSEN Stilling: Prosjektingeniør Alder: 57 4340 BRYNE
6
BRIT SIGNE HARBO FUGLESTAD Stilling: Arbeidsledig Alder: 65 4344 BRYNE
7
ALEMAYEHU FANTAHUN-SIMMA Stilling: Lektor Alder: 59 4344 BRYNE
8
OLAUG BEKKEHEIEN Stilling: Rådgjevar i oppvekst Alder: 63 4345 BRYNE
9
OLA UNDHEIM Stilling: Lærar Alder: 63 4340 BRYNE
10
AASA BRAUT Stilling: Lærar Alder: 57 4345 BRYNE
11
LEIF CHRISTIAN HARBOE Stilling: Lektor Alder: 55 4345 BRYNE
12
BRIT SOLVOR FRØYLAND Stilling: Divisjonskonsulent Alder: 65 4340 BRYNE
13
ASBJØRN SVENDSEN Stilling: Lærar Alder: 41 4345 BRYNE