TANANGER SOKN

Risavika Havnering 100, 4056 TANANGER 51 71 96 60 randi.tveit@tananger.menighet.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

SIV ELIN MÆLAND 56 år, Kontraktspesialist
Nominasjonskomiteens liste 676 stemmer
GRO MÆLAND MYKLEBUST 54 år, Arkitekt
Nominasjonskomiteens liste 652 stemmer
JORUNN ELIN HAGA 59 år, Fagkonsulent/Sykepl.
Nominasjonskomiteens liste 632 stemmer
KJELL AUDUN VIGNES 55 år, Teknisk selger
Nominasjonskomiteens liste 620 stemmer
BJØRN MO 22 år, Student
Nominasjonskomiteens liste 618 stemmer
TOR ÅDNE MÆLAND MYKLEBUST 23 år, Menig soldat/arb.søk
Nominasjonskomiteens liste 617 stemmer
OLAV KYLLAND 54 år, Kontorsjef
Nominasjonskomiteens liste 602 stemmer
HELGA FRØYLAND 54 år, Asset coordinator
Nominasjonskomiteens liste 601 stemmer

Varamedlemmer

MARIANN HELLESTØ KEAN 51 år, Økonomikonsulent
Nominasjonskomiteens liste 597 stemmer
TOM HENNING HAGA 37 år, Inkjøpskoordinator
Nominasjonskomiteens liste 575 stemmer
STEINAR SOLA 72 år, MHS´ Driftsleder
Nominasjonskomiteens liste 566 stemmer
BJØRG IRENE STALLEMO 57 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 565 stemmer
TORHILD KARIN TJORA TEDNES 68 år, Konsulent
Nominasjonskomiteens liste 544 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
SIV ELIN MÆLAND Stilling: Kontraktspesialist Alder: 53 4056 TANANGER
2
KJELL AUDUN VIGNES Stilling: Teknisk selger Alder: 52 4056 TANANGER
3
JORUNN ELIN HAGA Stilling: Fagkonsulent/Sykepl. Alder: 56 4056 TANANGER
4
OLAV KYLLAND Stilling: Kontorsjef Alder: 51 4056 TANANGER
5
GRO MÆLAND MYKLEBUST Stilling: Arkitekt Alder: 51 4058 TANANGER
6
STEINAR SOLA Stilling: MHS´ Driftsleder Alder: 69 4056 TANANGER
7
HELGA FRØYLAND Stilling: Asset coordinator Alder: 51 4056 TANANGER
8
TOR ÅDNE MÆLAND MYKLEBUST Stilling: Menig soldat/arb.søk Alder: 20 4058 TANANGER
9
MARIANN HELLESTØ KEAN Stilling: Økonomikonsulent Alder: 48 4056 TANANGER
10
BJØRG IRENE STALLEMO Stilling: Lærer Alder: 54 4056 TANANGER
11
TOM HENNING HAGA Stilling: Inkjøpskoordinator Alder: 34 4058 TANANGER
12
TORHILD KARIN TJORA TEDNES Stilling: Konsulent Alder: 65 4056 TANANGER
13
BJØRN MO Stilling: Student Alder: 19 4056 TANANGER