FORSAND SOKN

Forsand kommunehus, 4110 FORSAND 51 70 01 70 kyrkjekontoret@forsand.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

INGUNN STANGELAND FOSSAN 44 år, butikkmedarbeidar
Nominasjonskomiteens liste 354 stemmer
RAGNHILD RETTEDAL 71 år, pensjonist/lærar
Nominasjonskomiteens liste 339 stemmer
EVA ELISABET SVENSSON 67 år, kreftsjukepleiar
Nominasjonskomiteens liste 333 stemmer
NILS OVE MAGNUSSEN NYGÅRD 35 år, rekneskapsførar
Nominasjonskomiteens liste 332 stemmer
PER KOLBJØRN HAGEN 69 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 330 stemmer
MONA BEATE ØKLAND BERGE 44 år, rekneskapsførar
Nominasjonskomiteens liste 322 stemmer

Varamedlemmer

MORTEN KRISTIAN OALAND 45 år, bonde
Nominasjonskomiteens liste 309 stemmer
ASTRID HAUKELID 69 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 301 stemmer
LIV GUNNY OLEA OFTEDAL 75 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 295 stemmer
TORSTEIN FOSSAN 55 år, bonde
Nominasjonskomiteens liste 283 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
NILS OVE MAGNUSSEN NYGÅRD Stilling: rekneskapsførar Alder: 32 4110 FORSAND
2
MONA BEATE ØKLAND BERGE Stilling: rekneskapsførar Alder: 41 4110 FORSAND
3
RAGNHILD RETTEDAL Stilling: pensjonist/lærar Alder: 68 4110 FORSAND
4
PER KOLBJØRN HAGEN Stilling: pensjonist Alder: 66 4110 FORSAND
5
ASTRID HAUKELID Stilling: pensjonist Alder: 66 4110 FORSAND
6
EVA ELISABET SVENSSON Stilling: kreftsjukepleiar Alder: 64 4110 FORSAND
7
INGUNN STANGELAND FOSSAN Stilling: butikkmedarbeidar Alder: 41 4110 FORSAND
8
LIV GUNNY OLEA OFTEDAL Stilling: pensjonist Alder: 72 4110 FORSAND
9
MORTEN KRISTIAN OALAND Stilling: bonde Alder: 42 4110 FORSAND
10
TORSTEIN FOSSAN Stilling: bonde Alder: 52 4110 FORSAND