JØRPELAND SOKN

Fjelltunvegen 3, 4100 JØRPELAND 51 74 11 30 kyrkja@strand.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

LAILA MARIE STEINSVIK 67 år, Helsesøster
Lista til nominasjonskomiteen 935 røyster
HARALD BJØRKHAUG 43 år, Økonom
Lista til nominasjonskomiteen 895 røyster
SISSEL JORUNN DANIELSEN 60 år, Lærar
Lista til nominasjonskomiteen 880 røyster
JON VOGT ENGELAND 80 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 858 røyster
ÅSHILD HUS 40 år, Prosjektleiar
Lista til nominasjonskomiteen 837 røyster
ANNA ADRIANA DE JONG 56 år, Lege
Lista til nominasjonskomiteen 797 røyster

Varamedlemer

ODD FRIDTJOV BJERGA 35 år, Dagleg leiar
Lista til nominasjonskomiteen 794 røyster
KATE TORUNN AARSTAD 70 år, Lærar
Lista til nominasjonskomiteen 787 røyster
TONE LINN SKJØRESTAD 47 år, Frisør
Lista til nominasjonskomiteen 786 røyster
ASLAUG KOLSTØ 66 år, Skatteoppkrevar
Lista til nominasjonskomiteen 775 røyster
KJARTAN ALFARNES 47 år, Tømmermann
Lista til nominasjonskomiteen 750 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
JON VOGT ENGELAND Stilling: Pensjonist Alder: 77 4100 JØRPELAND
2
LAILA MARIE STEINSVIK Stilling: Helsesøster Alder: 64 4100 JØRPELAND
3
HARALD BJØRKHAUG Stilling: Økonom Alder: 40 4100 JØRPELAND
4
SISSEL JORUNN DANIELSEN Stilling: Lærar Alder: 57 4120 TAU
5
ODD FRIDTJOV BJERGA Stilling: Dagleg leiar Alder: 32 4100 JØRPELAND
6
KATE TORUNN AARSTAD Stilling: Lærar Alder: 67 4100 JØRPELAND
7
ANNA ADRIANA DE JONG Stilling: Lege Alder: 53 4100 JØRPELAND
8
ÅSHILD HUS Stilling: Prosjektleiar Alder: 37 4100 JØRPELAND
9
ASLAUG KOLSTØ Stilling: Skatteoppkrevar Alder: 63 4100 JØRPELAND
10
KJARTAN ALFARNES Stilling: Tømmermann Alder: 44 4100 JØRPELAND
11
TONE LINN NORDBØ Stilling: Frisør Alder: 44 4100 JØRPELAND