HJELMELAND SOKN

4130 HJELMELAND 40 43 92 40 kyrkjeverje@hjelmeland.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

TRYGVE BRANDAL 65 år, Førstekonservator
Lista til nominasjonskomiteen 453 røyster
KARINA HALSNE 65 år, Lærar
Lista til nominasjonskomiteen 422 røyster
ANNA LENA KLEPPA 49 år, Veterinær
Lista til nominasjonskomiteen 398 røyster
ELISE UNANDER MJØLHUS 44 år, Kvalitetskoordinator
Lista til nominasjonskomiteen 395 røyster
ARNE KLEPPA 74 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 394 røyster
HARALD KROKEDAL 47 år, Bonde
Lista til nominasjonskomiteen 388 røyster
CECILIE DORITSDATTER NESHEIM 44 år, Lærar
Lista til nominasjonskomiteen 377 røyster
MARGRETHE FØRRE 58 år, Styrar barnehage
Lista til nominasjonskomiteen 373 røyster

Varamedlemer

ASTRID VORMELAND 69 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 363 røyster
ODDBJØRG RIMSTAD 68 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 351 røyster
EGIL ULVESTAD 59 år, Bonde
Lista til nominasjonskomiteen 344 røyster
FATSAH KASSIMI 53 år, Kokk
Lista til nominasjonskomiteen 341 røyster
PALMA SYNNØVE OMMUNDSEN 67 år,
Tilføydd valbar person 2 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
TRYGVE BRANDAL Stilling: Førstekonservator Alder: 62 4146 SKIFTUN
2
MARGRETHE FØRRE Stilling: Styrar barnehage Alder: 55 4130 HJELMELAND
3
ARNE KLEPPA Stilling: Pensjonist Alder: 71 4130 HJELMELAND
4
KARINA HALSNE Stilling: Lærar Alder: 62 4130 HJELMELAND
5
HARALD KROKEDAL Stilling: Bonde Alder: 44 4130 HJELMELAND
6
CECILIE DORITSDATTER NESHEIM Stilling: Lærar Alder: 41 4130 HJELMELAND
7
ODDBJØRG RIMSTAD Stilling: Pensjonist Alder: 65 4130 HJELMELAND
8
ASTRID VORMELAND Stilling: Pensjonist Alder: 66 4130 HJELMELAND
9
ANNA LENA KLEPPA Stilling: Veterinær Alder: 46 4130 HJELMELAND
10
ELISE UNANDER MJØLHUS Stilling: Kvalitetskoordinator Alder: 41 4130 HJELMELAND
11
EGIL ULVESTAD Stilling: Bonde Alder: 56 4130 HJELMELAND
12
FATSAH KASSIMI Stilling: Kokk Alder: 50 4130 HJELMELAND