HJELMELAND SOKN

, 4130 HJELMELAND 40 43 92 40 kyrkjeverje@hjelmeland.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

TRYGVE BRANDAL 66 år, Førstekonservator
Lista til nominasjonskomiteen 453 røyster
KARINA HALSNE 66 år, Lærar
Lista til nominasjonskomiteen 422 røyster
ANNA LENA KLEPPA 50 år, Veterinær
Lista til nominasjonskomiteen 398 røyster
ELISE UNANDER MJØLHUS 45 år, Kvalitetskoordinator
Lista til nominasjonskomiteen 395 røyster
ARNE KLEPPA 75 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 394 røyster
HARALD KROKEDAL 48 år, Bonde
Lista til nominasjonskomiteen 388 røyster
CECILIE DORITSDATTER NESHEIM 45 år, Lærar
Lista til nominasjonskomiteen 377 røyster
MARGRETHE FØRRE 59 år, Styrar barnehage
Lista til nominasjonskomiteen 373 røyster

Varamedlemer

ASTRID VORMELAND 70 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 363 røyster
ODDBJØRG RIMSTAD 69 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 351 røyster
EGIL ULVESTAD 60 år, Bonde
Lista til nominasjonskomiteen 344 røyster
FATSAH KASSIMI 54 år, Kokk
Lista til nominasjonskomiteen 341 røyster
PALMA SYNNØVE OMMUNDSEN 68 år,
Tilføydd valbar person 2 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
TRYGVE BRANDAL Stilling: Førstekonservator Alder: 62 4146 SKIFTUN
2
MARGRETHE FØRRE Stilling: Styrar barnehage Alder: 55 4130 HJELMELAND
3
ARNE KLEPPA Stilling: Pensjonist Alder: 71 4130 HJELMELAND
4
KARINA HALSNE Stilling: Lærar Alder: 62 4130 HJELMELAND
5
HARALD KROKEDAL Stilling: Bonde Alder: 44 4130 HJELMELAND
6
CECILIE DORITSDATTER NESHEIM Stilling: Lærar Alder: 41 4130 HJELMELAND
7
ODDBJØRG RIMSTAD Stilling: Pensjonist Alder: 65 4130 HJELMELAND
8
ASTRID VORMELAND Stilling: Pensjonist Alder: 66 4130 HJELMELAND
9
ANNA LENA KLEPPA Stilling: Veterinær Alder: 46 4130 HJELMELAND
10
ELISE UNANDER MJØLHUS Stilling: Kvalitetskoordinator Alder: 41 4130 HJELMELAND
11
EGIL ULVESTAD Stilling: Bonde Alder: 56 4130 HJELMELAND
12
FATSAH KASSIMI Stilling: Kokk Alder: 50 4130 HJELMELAND