ERFJORD SOKN

Sandsvegen 134, 4230 SAND 52 79 02 00 post@suldal-kyrkje.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

GERD KARI UR 73 år,
Lista til nominasjonskomiteen 157 røyster
JOHAN ARNT SIVERTSEN 71 år,
Lista til nominasjonskomiteen 139 røyster
MERETHE NYLAND 44 år,
Lista til nominasjonskomiteen 136 røyster
KJELLAUG MYHR 63 år,
Lista til nominasjonskomiteen 133 røyster
SISSEL HELGELAND JOHNSEN 62 år,
Lista til nominasjonskomiteen 131 røyster
RUNE LOVRA 34 år,
Lista til nominasjonskomiteen 129 røyster

Varamedlemer

PEDER SOLVANG 53 år,
Tilføydd valbar person 5 røyster
RANDI LAACHE KILANE 40 år,
Tilføydd valbar person 4 røyster
RANDI LIENG ERFJORD 46 år,
Tilføydd valbar person 2 røyster
SIGURD KILANE 43 år,
Tilføydd valbar person 2 røyster
KJELLAUG MARIE VASSBØ 38 år,
Tilføydd valbar person 2 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
GERD KARI UR Stilling: Alder: 70 4233 ERFJORD
2
JOHAN ARNT SIVERTSEN Stilling: Alder: 68 4233 ERFJORD
3
MERETHE NYLAND Stilling: Alder: 41 4233 ERFJORD
4
KJELLAUG MYHR Stilling: Alder: 60 4233 ERFJORD
5
RUNE LOVRA Stilling: Alder: 31 4233 ERFJORD
6
SISSEL HELGELAND JOHNSEN Stilling: Alder: 59 4233 ERFJORD