JELSA SOKN

Sandsvegen 134, 4230 SAND 52 79 02 00 post@suldal-kyrke.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

RUTH HAGA 71 år,
Lista til nominasjonskomiteen 209 røyster
MAGNAR STOKKA 68 år,
Lista til nominasjonskomiteen 195 røyster
GERD HELLAND 67 år,
Lista til nominasjonskomiteen 178 røyster
KJELL HAUG 61 år,
Lista til nominasjonskomiteen 178 røyster
LINN FRAFJORD JELSA 57 år,
Lista til nominasjonskomiteen 171 røyster
JOHANNES KJØLVIK 44 år,
Lista til nominasjonskomiteen 171 røyster

Varamedlemer

ÅSE-LILL SILDELID 56 år,
Lista til nominasjonskomiteen 164 røyster
ODDRUN LAURENTSA HØYLAND 71 år,
Lista til nominasjonskomiteen 162 røyster
HALLVARD FINNVIK 45 år,
Lista til nominasjonskomiteen 162 røyster
MARIT HAUG LOVRA 65 år,
Lista til nominasjonskomiteen 160 røyster
ÅSE VATLAND 57 år,
Lista til nominasjonskomiteen 158 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
MAGNAR STOKKA Stilling: Alder: 65 4235 HEBNES
2
RUTH HAGA Stilling: Alder: 68 4234 JELSA
3
GERD HELLAND Stilling: Alder: 64 4235 HEBNES
4
KJELL HAUG Stilling: Alder: 58 4234 JELSA
5
ÅSE VATLAND Stilling: Alder: 54 4235 HEBNES
6
ODDRUN LAURENTSA HØYLAND Stilling: Alder: 68 4234 JELSA
7
MARIT HAUG LOVRA Stilling: Alder: 62 4235 HEBNES
8
LINN FRAFJORD JELSA Stilling: Alder: 54 4234 JELSA
9
JOHANNES KJØLVIK Stilling: Alder: 41 4235 HEBNES
10
HALLVARD FINNVIK Stilling: Alder: 42 4235 HEBNES
11
ALISE PAULINE ASKVIK Stilling: Alder: 61 4235 HEBNES
12
ÅSE-LILL SILDELID Stilling: Alder: 53 4235 HEBNES