BOKN SOKN

Boknatun, 5561 BOKN 52 75 25 47 janmoi@bokn.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

MERETE ALVESTAD 45 år, adjunkt
Nominasjonskomiteens liste 330 stemmer
ANNE TOVE ØVREBØ 42 år, adjunkt
Nominasjonskomiteens liste 323 stemmer
RUT INGUNN GRØNNESTAD 46 år, adm.koordinator
Nominasjonskomiteens liste 272 stemmer
EIVIND ØVREBØ 72 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 255 stemmer
INGVILD HÅLAND 55 år, hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 254 stemmer
ELLEN NEDREBØ 55 år, omsorgsarbeider
Nominasjonskomiteens liste 248 stemmer

Varamedlemmer

EVA MOI 60 år, barnevernspedagog
Nominasjonskomiteens liste 244 stemmer
MARITA SVENDSEN 41 år, logistikk
Nominasjonskomiteens liste 244 stemmer
HARRY LEONARD VÅGSHAUG 64 år, fortøyningskonsulent
Nominasjonskomiteens liste 242 stemmer
MAGNAR INGE ARE 66 år, fortøyningskonsulent
Nominasjonskomiteens liste 234 stemmer
LIV ALISE LIE 64 år, reinhaldar
Nominasjonskomiteens liste 224 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
MERETE ALVESTAD Stilling: adjunkt Alder: 42 5561 BOKN
2
MAGNAR INGE ARE Stilling: fortøyningskonsulent Alder: 63 5561 BOKN
3
EIVIND ØVREBØ Stilling: pensjonist Alder: 69 5561 BOKN
4
ANNE TOVE ØVREBØ Stilling: adjunkt Alder: 39 5561 BOKN
5
RUT INGUNN GRØNNESTAD Stilling: adm.koordinator Alder: 43 5561 BOKN
6
HARRY LEONARD VÅGSHAUG Stilling: fortøyningskonsulent Alder: 61 5561 BOKN
7
INGVILD HÅLAND Stilling: hjelpepleier Alder: 52 5561 BOKN
8
LIV ALISE LIE Stilling: reinhaldar Alder: 61 5561 BOKN
9
EVA MOI Stilling: barnevernspedagog Alder: 57 5561 BOKN
10
ELLEN NEDREBØ Stilling: omsorgsarbeider Alder: 52 5561 BOKN
11
MARITA SVENDSEN Stilling: logistikk Alder: 38 5561 BOKN