NEDSTRAND SOKN

Kyrkjekontoret Aksdal kyrkje, 5570 AKSDAL 52 75 77 00 dag.tormod.milje@tysver.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

KÅRE ÅSHEIM 45 år, Undervisningleder
Nominasjonskomiteens liste 77 stemmer
SISSEL TENDELAND BÅRDSEN 57 år, Pleiemedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 62 stemmer
HERMAN ATLE AADLAND 63 år, Lærar
Nominasjonskomiteens liste 57 stemmer
ANNE SIRI HAUKELAND 41 år, Koordinator
Nominasjonskomiteens liste 51 stemmer
AUDHILD DRIVDAL FRØYLAND 42 år, Fagkonsulent
Nominasjonskomiteens liste 49 stemmer
JOSTEIN HARBOE 42 år, Bonde
Nominasjonskomiteens liste 39 stemmer

Varamedlemmer

ÅSNE BREIDABLIK HUSTOFT 32 år, Lærar
Nominasjonskomiteens liste 38 stemmer
ERLEND SANDE 35 år, Agronom
Nominasjonskomiteens liste 35 stemmer
MARIT KVALHEIM HEIEN 65 år, Beredskapshjem
Nominasjonskomiteens liste 33 stemmer
TOM SIGMUND SVINELID 79 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 25 stemmer
ADA STORESUND HØVRING 53 år, Barne og ungdomsarbe
Nominasjonskomiteens liste 23 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
SISSEL TENDELAND BÅRDSEN Stilling: Pleiemedarbeider Alder: 54 5560 NEDSTRAND
2
JOSTEIN HARBOE Stilling: Bonde Alder: 39 5567 SKJOLDASTRAUMEN
3
HERMAN ATLE AADLAND Stilling: Lærar Alder: 60 5560 NEDSTRAND
4
ADA STORESUND HØVRING Stilling: Barne og ungdomsarbe Alder: 50 5567 SKJOLDASTRAUMEN
5
MARIT KVALHEIM HEIEN Stilling: Beredskapshjem Alder: 62 5560 NEDSTRAND
6
TOM SIGMUND SVINELID Stilling: Pensjonist Alder: 76 5567 SKJOLDASTRAUMEN
7
ÅSNE BREIDABLIK HUSTOFT Stilling: Lærar Alder: 29 5560 NEDSTRAND
8
KÅRE ÅSHEIM Stilling: Undervisningleder Alder: 42 5567 SKJOLDASTRAUMEN
9
ALF MAGNE ELLINGSEN Stilling: Pensjonist Alder: 70 5560 NEDSTRAND
10
ANNE SIRI HAUKELAND Stilling: Koordinator Alder: 38 5560 NEDSTRAND
11
AUDHILD DRIVDAL FRØYLAND Stilling: Fagkonsulent Alder: 39 5567 SKJOLDASTRAUMEN
12
ERLEND SANDE Stilling: Agronom Alder: 32 5560 NEDSTRAND