VIKEDAL SOKN

53 65 65 43 post.kyrkja@vindafjord.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

ANDREAS ANDREASSEN 53 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 247 røyster
JOHANNES HOLTEN LEIFSEN 37 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 224 røyster
GERD ELLINOR EIKJE 54 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 219 røyster
ANNY HELENE FLATEBØ ØVERLAND 68 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 215 røyster
HILDE FOSEN 42 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 205 røyster
GURI GJERDE 47 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 204 røyster

Varamedlemer

MONICA REIMERS HOLTEN LEIFSEN 37 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 201 røyster
BERIT SKEIE 72 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 201 røyster
KRISTINA SKIPEVÅG ANDREASSEN 30 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 200 røyster
ANNE MARIE BLIKRA 57 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 199 røyster
TINE KARIN ÅRVIK 51 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 191 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
GERD ELLINOR EIKJE Stilling: - Alder: 51 5583 VIKEDAL
2
JOHANNES HOLTEN LEIFSEN Stilling: - Alder: 34 5583 VIKEDAL
3
ANDREAS ANDREASSEN Stilling: - Alder: 50 5583 VIKEDAL
4
TINE KARIN ÅRVIK Stilling: - Alder: 48 5583 VIKEDAL
5
HILDE FOSEN Stilling: - Alder: 39 5583 VIKEDAL
6
MONICA REIMERS HOLTEN LEIFSEN Stilling: - Alder: 34 5583 VIKEDAL
7
ANNY HELENE FLATEBØ ØVERLAND Stilling: - Alder: 65 5583 VIKEDAL
8
KRISTINA SKIPEVÅG ANDREASSEN Stilling: - Alder: 27 5583 VIKEDAL
9
ANNE MARIE BLIKRA Stilling: - Alder: 54 5583 VIKEDAL
10
BERIT SKEIE Stilling: - Alder: 69 5583 VIKEDAL
11
GURI GJERDE Stilling: - Alder: 44 5583 VIKEDAL