IMSLAND SOKN

Skjold kyrkje, 5574 SKJOLD 52 76 73 82 post.kyrkja@vindafjord.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

JOLAUG SÆLE KALDHEIM 56 år, .
Lista til nominasjonskomiteen 159 røyster
MARITA KVITNO STAURLAND 40 år, .
Lista til nominasjonskomiteen 150 røyster
LIV HOFF IMSLAND 69 år, .
Lista til nominasjonskomiteen 130 røyster
SIGMUND ESPEVOLD 67 år, .
Lista til nominasjonskomiteen 129 røyster
JAN ILSTVEIT NORDTVEIT 58 år, .
Lista til nominasjonskomiteen 128 røyster
BERIT KARIN HAUGLAND 62 år, .
Lista til nominasjonskomiteen 126 røyster

Varamedlemer

HANS ILSTAD 43 år, .
Lista til nominasjonskomiteen 122 røyster
STURLA SKIBEVÅG 65 år, .
Lista til nominasjonskomiteen 120 røyster
BJØRN MO 54 år, .
Lista til nominasjonskomiteen 118 røyster
LIV NORUNN BAKKEDAL 66 år, .
Lista til nominasjonskomiteen 116 røyster
SIV HELEN LIE OLSEN 50 år, .
Lista til nominasjonskomiteen 111 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
SIGMUND ESPEVOLD Stilling: . Alder: 64 5583 VIKEDAL
2
MARITA KVITNO STAURLAND Stilling: . Alder: 37 5583 VIKEDAL
3
STURLA SKIBEVÅG Stilling: . Alder: 62 5583 VIKEDAL
4
BERIT KARIN HAUGLAND Stilling: . Alder: 59 5583 VIKEDAL
5
JAN ILSTVEIT NORDTVEIT Stilling: . Alder: 55 5583 VIKEDAL
6
SIV HELEN LIE OLSEN Stilling: . Alder: 47 5583 VIKEDAL
7
BJØRN MO Stilling: . Alder: 51 5583 VIKEDAL
8
LIV NORUNN BAKKEDAL Stilling: . Alder: 63 5583 VIKEDAL
9
HANS ILSTAD Stilling: . Alder: 40 5583 VIKEDAL
10
LIV HOFF IMSLAND Stilling: . Alder: 66 5583 VIKEDAL
11
JOLAUG SÆLE KALDHEIM Stilling: . Alder: 53 5583 VIKEDAL