SANDEID SOKN

Skjold kyrkje, 5574 SKJOLD 53 65 65 43 post.kyrkja@vindafjord.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

TORE TOKHEIM 57 år, .
Lista til nominasjonskomiteen 267 røyster
ANDREAS JANSEN 28 år, .
Lista til nominasjonskomiteen 248 røyster
JOHAN GEORG VESTBØ 78 år, .
Lista til nominasjonskomiteen 230 røyster
INGER SOFIE MELING 63 år, .
Lista til nominasjonskomiteen 226 røyster
RUNE VESTBØ 53 år, .
Lista til nominasjonskomiteen 217 røyster
HJØRDIS MARIE TESDAL BERG 61 år, .
Lista til nominasjonskomiteen 212 røyster

Varamedlemer

LEIKNY HAUGLAND STOPLE 61 år, .
Lista til nominasjonskomiteen 212 røyster
MONICA HENRIKSEN LEITE 50 år, .
Lista til nominasjonskomiteen 210 røyster
GUNNAR HÅLAND 64 år, .
Lista til nominasjonskomiteen 201 røyster
KJETIL LARSEN 29 år, .
Lista til nominasjonskomiteen 201 røyster
OLAUG MARI ØEN 43 år, .
Lista til nominasjonskomiteen 197 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
TORE TOKHEIM Stilling: . Alder: 54 5585 SANDEID
2
INGER SOFIE MELING Stilling: . Alder: 60 5585 SANDEID
3
JOHAN GEORG VESTBØ Stilling: . Alder: 75 5585 SANDEID
4
HJØRDIS MARIE TESDAL BERG Stilling: . Alder: 58 5585 SANDEID
5
GUNNAR HÅLAND Stilling: . Alder: 61 5585 SANDEID
6
LEIKNY HAUGLAND STOPLE Stilling: . Alder: 58 5585 SANDEID
7
RUNE VESTBØ Stilling: . Alder: 50 5585 SANDEID
8
MONICA HENRIKSEN LEITE Stilling: . Alder: 47 5585 SANDEID
9
ANDREAS JANSEN Stilling: . Alder: 25 5585 SANDEID
10
OLAUG MARI ØEN Stilling: . Alder: 40 5585 SANDEID
11
KJETIL LARSEN Stilling: . Alder: 26 5585 SANDEID