SKJOLD SOKN

5574 SKJOLD 52 76 73 81 post.kyrkja@vindafjord.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

KARI SYNNØVE VELDE HAUGEN 47 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 466 røyster
GUNNBJØRG NESBU 39 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 402 røyster
ØYSTEIN KALSTVEIT 69 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 376 røyster
ANNE KRISTINE LILLESKOG ANDERSEN 62 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 368 røyster
KIRSTI MEDHAUG HJELMELAND 27 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 340 røyster

Varamedlemer

BENTE HELEN ØREN 48 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 339 røyster
GEORG BAKKE 56 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 337 røyster
SIGMUND EGGEBØ 69 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 336 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
KARI SYNNØVE VELDE HAUGEN Stilling: - Alder: 43 5574 SKJOLD
2
ANNE KRISTINE LILLESKOG ANDERSEN Stilling: - Alder: 58 5574 SKJOLD
3
SIGMUND EGGEBØ Stilling: - Alder: 65 5574 SKJOLD
4
GUNNBJØRG NESBU Stilling: - Alder: 35 5574 SKJOLD
5
ØYSTEIN KALSTVEIT Stilling: - Alder: 65 5574 SKJOLD
6
KIRSTI MEDHAUG HJELMELAND Stilling: - Alder: 23 5574 SKJOLD
7
BENTE HELEN ØREN Stilling: - Alder: 44 5574 SKJOLD
8
GEORG BAKKE Stilling: - Alder: 52 5576 ØVRE VATS