FANA SOKN

Fanavegen 320, 5244 FANA 55593250 fana.menighet@bergen.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

RAGNHILD KRISTINE SÆLE BERGFLØDT 35 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 1603 stemmer
MARIANNE SVERDRUP NORDBY 58 år, Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 1544 stemmer
RUNE ANDREAS KROKEN 58 år, Avdelingsoverlege
Nominasjonskomiteens liste 1530 stemmer
ODDVAR SKRE 79 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 1450 stemmer
OLAF HEGGDAL 57 år, Hagebrukskandidat
Nominasjonskomiteens liste 1440 stemmer
MARIUS KYTE ALFHEIM 27 år, Ass. restaurantsjef
Nominasjonskomiteens liste 1428 stemmer
ELI BEATE PRESTHUS NILSEN 32 år, Arkivleder
Supplerende kandidat 1417 stemmer
KARL HENRIK FOSSE-GILTVEDT 31 år, Sjåfør
Nominasjonskomiteens liste 1416 stemmer
ELISABETH MOSLÅTT JONASSEN 62 år, Jordmor
Nominasjonskomiteens liste 1389 stemmer
TRUDE LARSEN HETLAND 61 år, Lege
Nominasjonskomiteens liste 1386 stemmer

Varamedlemmer

KARI BOTNEDAL 54 år, Rådgiver
Nominasjonskomiteens liste 1356 stemmer
HANS MAGNUS KJØGE 86 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 1320 stemmer
GRETHE BJØRNDAL MYHRE 62 år, -
Nominasjonskomiteens liste 1307 stemmer
RONNY SØVIK 61 år,
Tilføyd valgbar person 2 stemmer
GRETHE KRISTIN HOLE AALERUD 58 år,
Tilføyd valgbar person 2 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
TRUDE LARSEN HETLAND Stilling: Lege Alder: 58 5243 FANA
2
MARIANNE SVERDRUP NORDBY Stilling: Sykepleier Alder: 55 5243 FANA
3
MARIUS KYTE ALFHEIM Stilling: Ass. restaurantsjef Alder: 24 5237 RÅDAL
4
KARL HENRIK FOSSE-GILTVEDT Stilling: Sjåfør Alder: 28 5251 SØREIDGREND
5
RAGNHILD KRISTINE SÆLE BERGFLØDT Stilling: Lærer Alder: 32 5244 FANA
6
ELISABETH MOSLÅTT JONASSEN Stilling: Jordmor Alder: 59 5244 FANA
7
OLAF HEGGDAL Stilling: Hagebrukskandidat Alder: 54 5243 FANA
8
KARI BOTNEDAL Stilling: Rådgiver Alder: 51 5244 FANA
9
GRETHE BJØRNDAL MYHRE Stilling: - Alder: 59 5243 FANA
10
ODDVAR SKRE Stilling: Pensjonist Alder: 76 5243 FANA
11
HANS MAGNUS KJØGE Stilling: Pensjonist Alder: 83 5239 RÅDAL
12
RUNE ANDREAS KROKEN Stilling: Avdelingsoverlege Alder: 55 5259 HJELLESTAD

Supplerende kandidater

ELI BEATE PRESTHUS NILSEN Stilling: Arkivleder Alder: 29 5259 HJELLESTAD