MOSTER SOKN

5440 MOSTERHAMN 53 42 32 80 kyrkja@bomlo.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

ELIN TARANGER 47 år, kontormedarbeidar
Lista til nominasjonskomiteen 491 røyster
MONA INGVALDSEN HODNE 45 år, lønnskonsulent
Lista til nominasjonskomiteen 463 røyster
PER HARALD GJERDE 51 år, lærar
Lista til nominasjonskomiteen 451 røyster
GUNNVALD BJOTVEIT 77 år, pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 427 røyster
RUNE SIVERTSEN 56 år, rørleggar
Lista til nominasjonskomiteen 391 røyster
INGER MARIE GJERDE 49 år, førstefullmektig
Lista til nominasjonskomiteen 390 røyster

Varamedlemer

SIGURD TOTLAND 72 år, pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 385 røyster
MAGNHILD NØSTBAKKEN 67 år, pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 369 røyster
BERIT LANDMARK 50 år, kontormedarbeiar
Lista til nominasjonskomiteen 368 røyster
BENTE RØYRVIK 53 år, vernepleiar
Lista til nominasjonskomiteen 355 røyster
ROY STEVE FIMLAND 45 år, salgsleiar
Lista til nominasjonskomiteen 353 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
ELIN TARANGER Stilling: kontormedarbeidar Alder: 44 5440 MOSTERHAMN
2
RUNE SIVERTSEN Stilling: rørleggar Alder: 53 5440 MOSTERHAMN
3
MONA INGVALDSEN HODNE Stilling: lønnskonsulent Alder: 42 5440 MOSTERHAMN
4
PER HARALD GJERDE Stilling: lærar Alder: 48 5440 MOSTERHAMN
5
MAGNHILD NØSTBAKKEN Stilling: pensjonist Alder: 64 5440 MOSTERHAMN
6
GUNNVALD BJOTVEIT Stilling: pensjonist Alder: 74 5428 FOLDRØYHAMN
7
SIGURD TOTLAND Stilling: pensjonist Alder: 69 5440 MOSTERHAMN
8
BERIT LANDMARK Stilling: kontormedarbeiar Alder: 47 5440 MOSTERHAMN
9
INGER MARIE GJERDE Stilling: førstefullmektig Alder: 46 5440 MOSTERHAMN
10
BENTE RØYRVIK Stilling: vernepleiar Alder: 50 5440 MOSTERHAMN
11
ROY STEVE FIMLAND Stilling: salgsleiar Alder: 42 5440 MOSTERHAMN