TYSNES SOKN

5680 TYSNES 53 43 71 23 kyrkjekontor@tysnes.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

HELGA KRISTINE HAALAND 57 år, Lærar
Lista til nominasjonskomiteen 363 røyster
GURO FJELDET LUNDE 35 år, vernepleiar
Lista til nominasjonskomiteen 315 røyster
ARVID ØKLAND 65 år, Lærar
Lista til nominasjonskomiteen 297 røyster
ARNE LEITE 54 år, Salgskonsulent
Lista til nominasjonskomiteen 297 røyster
ÅSE ENES 52 år, Logoped
Lista til nominasjonskomiteen 291 røyster
JOHANNE DALLAND 32 år, Assistent
Lista til nominasjonskomiteen 290 røyster

Varamedlemer

OLAV G TEIGLAND 41 år, Bonde
Lista til nominasjonskomiteen 289 røyster
MAGNE HAUGE SKARTVEIT 71 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 284 røyster
RAGNHILD ELISABETH HAALAND MALKENES 53 år, Fiskehelsekoordinato
Lista til nominasjonskomiteen 281 røyster
INGER TEIGLAND 63 år, Butikkmedarbeidar
Lista til nominasjonskomiteen 279 røyster
BIRGIT NØDLAND AUSTVIK 44 år, Ingeniør
Lista til nominasjonskomiteen 276 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
HELGA KRISTINE HAALAND Stilling: Lærar Alder: 54 5690 LUNDEGREND
2
ARVID ØKLAND Stilling: Lærar Alder: 62 5680 TYSNES
3
GURO FJELDET LUNDE Stilling: vernepleiar Alder: 32 5690 LUNDEGREND
4
ARNE LEITE Stilling: Salgskonsulent Alder: 51 5680 TYSNES
5
JOHANNE DALLAND Stilling: Assistent Alder: 29 5680 TYSNES
6
OLAV G TEIGLAND Stilling: Bonde Alder: 38 5680 TYSNES
7
NATALIJA BERG Stilling: Butikkmedarbeidar Alder: 39 5680 TYSNES
8
ÅSE ENES Stilling: Logoped Alder: 49 5680 TYSNES
9
RAGNHILD ELISABET HAALAND MALKENES Stilling: Fiskehelsekoordinato Alder: 50 5690 LUNDEGREND
10
INGER TEIGLAND Stilling: Butikkmedarbeidar Alder: 60 5680 TYSNES
11
MAGNE HAUGE SKARTVEIT Stilling: Pensjonist Alder: 68 5680 TYSNES
12
BIRGIT NØDLAND AUSTVIK Stilling: Ingeniør Alder: 41 5690 LUNDEGREND